รู้ยัง ! ประกันสังคมให้สิทธิผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ไม่ต้องสำรองจ่าย

          ประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตน ผ่าตัด เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา ได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย พร้อมร่วมมือ 29 โรงพยาบาล บริการรักษาทางการแพทย์แบบดีที่สุด 
ประกันสังคม

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สามารถใช้สิทธิเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา กับสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งขณะนี้มีการอนุมัติสิทธิให้ผู้ประกันตนผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาไปแล้ว 628 ราย

ประกันสังคม

          สำหรับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิการเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา จะต้องมีข้อบ่งชี้ ดังนี้ 

          - โรคแผลเป็นที่กระจกตา 
          - โรคกระจกตาเป็นแผล 
          - โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาว บวม 
          - กระจกตาเสื่อมตามอายุ
          - กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติ ทางพันธุกรรม การติดเชื้อแต่กำเนิด 
          - กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ 
          - โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป กระจกตาบาง 
          - โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง กระจกตาทะลุ 

          นอกจากนี้ ยังรวมถึงกรณีอื่น ๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุ หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยโรคเกี่ยวกับกระจกตา และต้องได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

          โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้จัดสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด ในกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิฯ ส่งต่อการรักษา จำนวน 29 แห่ง ได้แก่
 
          - โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
          - โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
          - โรงพยาบาลรามาธิบดี
          - โรงพยาบาลศิริราช
          - โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
          - วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
          - โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
          - โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
          - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
          - โรงพยาบาลราชวิถี
          - โรงพยาบาลราชบุรี
          - โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
          - โรงพยาบาลชลบุรี
          - โรงพยาบาลอุดรธานี
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
          - โรงพยาบาลเลิดสิน
          - โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
          - โรงพยาบาลทุ่งสง
          - ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          - โรงพยาบาลหาดใหญ่
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
          - โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
          - โรงพยาบาลพระปกเกล้า
          - โรงพยาบาลนครปฐม
          - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน          
          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
          - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
          - โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

ภาพและข้อมูลจาก
สำนักงานประกันสังคม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ยัง ! ประกันสังคมให้สิทธิผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ไม่ต้องสำรองจ่าย โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:50:36 6,273 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP