ครม. ไฟเขียว กฎหมายคุมเงินดิจิทัลแล้ว คงเก็บภาษี 15% ตามเดิม

เงินดิจิทัล

          กฎหมายสกุลเงินดิจิทัลเดินหน้าแล้ว หลัง คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว "ร่าง พ.ร.ก. คุมเงินดิจิทัล" เป็นที่เรียบร้อย คงเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย 15% ตามเดิม

          ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีแนวทางในการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ผ่าน "ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" ทั้งนี้ ความคืบหน้าล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยขั้นตอนต่อไป จะส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

          ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ได้มีการปรับแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าว แต่เสนอให้ตัดคำว่า "สกุลเงินอื่น ๆ" ในร่างกฎหมายออกไปก่อน คงไว้แต่ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นแล้ว คือ คริปโต (Crypto Currency)  และโทเคน (Token) โดยหากอนาคตมีสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพิ่มขึ้น จึงค่อยใส่เพิ่มเติมในภายหลัง

          ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษีจากการซื้อ-ขายสกุลเงินดิจิทัลนั้น ยังคงไว้ตามเดิมที่ 15% รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และหากมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเงินดิจิทัล โดยไม่มีผลกำไรเกิดขึ้น ก็จะเสียเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. ไฟเขียว กฎหมายคุมเงินดิจิทัลแล้ว คงเก็บภาษี 15% ตามเดิม โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17:14:44 1,275 อ่าน
TOP