x close

เฮ ประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์ เพิ่ม 1 พัน ตามหลักเกณฑ์นี้


ประกันสังคม

        บอร์ดประกันสังคม ลงมติเห็นชอบจ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์เพิ่ม 1,000 บาท โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

        วันที่ 27 มีนาคม 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เห็นชอบให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าฝากครรภ์เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน สปส. ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
        โดยมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมอีก 1,000 บาท ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด คือ

        - ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 500 บาท
 
        - ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 300 บาท

        - ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตรา 200 บาท


        สำหรับแนวทางการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในส่วนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร

        ทั้งนี้การดำเนินการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เฮ ประกันสังคม เห็นชอบจ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์ เพิ่ม 1 พัน ตามหลักเกณฑ์นี้ โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา 22:34:15 17,586 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP