x close

ผู้มีรายได้น้อยเฮ ! รัฐเคาะเพิ่มวงเงินบัตรคนจน เป็น 300-500 บาท เริ่มมีนาคมนี้

บัตรคนจน

          คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ร่วมโครงการ ได้รับวงเงินบัตรคนจนเพิ่มเป็น 300 บาท และ 500 บาท เริ่มมีผลเดือนมีนาคม 2561

          วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/ปี จากเดิมได้เดือนละ 300 บาท ปรับเป็น 500 บาท และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท เพิ่มเป็น 300 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งโครงการจะเริ่มมีผลในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 คาดว่าจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์ประมาณ 4.7 ล้านราย

          โดยที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแต่ละโครงการ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 6 มาตรการ 18 โครงการ และให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account:PSA)
          สำหรับงบประมาณที่ ครม. ในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 35,679 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับโครงการเพื่อรองรับมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ไม่เกิน 6,774 ล้านบาท งบประมาณสำหรับธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 12,033 ล้านบาท และเป็นงบประมาณสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด วงเงินไม่เกิน 13,872 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 
         นายณัฐพร กล่าวอีกว่า กระทรวงคลังจะส่งข้อมูลผู้ที่มีบัตรสวัสดิการให้กับคณะกรรมการประจำจังหวัดภายในเดือนมกราคมนี้ จากนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง จะต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่หากไม่มาทางเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปพบเป็นรายตัวในเดือนเมษายน 2561

          - เจาะโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย บัตรคนจน เฟส 2 ทำยังไงถึงได้เงินช่วยเหลือเพิ่ม ? 

          - ตอบข้อสงสัย ! ลงทะเบียนคนจนเฟส 2 ปี 2561 ได้ไหม ถ้ายังไม่เคยมีบัตรคนจน ?


ภาพจาก Thai PBS
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, สำนักข่าว INN


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้มีรายได้น้อยเฮ ! รัฐเคาะเพิ่มวงเงินบัตรคนจน เป็น 300-500 บาท เริ่มมีนาคมนี้ อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:03:16 175,797 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP