x close

รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่พรึ่บ ! แจกเงินเด็กแรกเกิดเพิ่ม - เติมน้ำมัน ปตท. ได้ข้าวสารฟรี

ของขวัญปีใหม่ รัฐบาล

          รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน แจกเงินเด็กแรกเกิดเพิ่มเป็น 600 บาท เติมน้ำมัน ปตท. รับฟรีข้าวสารครึ่งกิโลกรัม และอื่น ๆ อีกเพียบ คืนความสุขผู้มีรายได้น้อย-เกษตรกร-เด็ก-ผู้สูงอายุ

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ จัดหาของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับพี่น้องประชาชน โดยสรุป ดังนี้

          1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบของขวัญวันเกิดให้กับเด็กแรกเกิด โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน คัดเลือกครอบครัวของเด็กแรกเกิด เป็นเงิน จาก 400 บาท เป็น 600 บาท และจัดทำแอปพลิเคชันครอบครัว รวมทั้งมีการลดแลกแจกแถมโครงการเคหะแห่งชาติ ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์

          2. กระทรวงพลังงาน มีโครงการปีใหม่ ข้าวใหม่ อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา โดยผู้ที่เติมน้ำมันเชื้อเพลงชนิดใดก็ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 จะได้รับข้าวบรรจุถุง ที่สถานีน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ และจะแจกจนกว่าสินค้าจะหมด โดยเตรียมไว้จำนวน 1 ล้านถุง

          3. กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับสถานศึกษา กิจกรรมอาชีวะอาสาและโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

          4. กระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญเรื่องการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการรอคอยเตียงสำหรับผ่าตัด เพื่อให้ผู้อื่นที่เป็นผู้ป่วยหนักจริง ๆ ได้ใช้บริการ

          5. กระทรวงยุติธรรม มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดย 7 ลดภาระรายงานช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 6 บริการงานยุติธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ และ 5 บริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี

ของขวัญปีใหม่ รัฐบาล

          6. กระทรวงแรงงาน ส่งความสุข ปี 2561 "9 ชื่นบาน…แรงงาน ชื่นใจ" ดังนี้

          - ชื่นชอบ ช่างแรงงาน จัดบริการตรวจสภาพ ซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 77 จุด ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561
          - ชื่นชม ช่างประชารัฐ จัดบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจให้บริการคุณภาพมาตรฐานกระทรวงแรงงาน ทั่วประเทศกว่า 1,000 คน
          - ชื่นมื่น มีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจ รวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000 อัตรา โดยมี 2,500 อัตราของผู้สูงวัย
          - ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื้อบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท จาก 3 ธนาคาร
          - ชื่นใจ ค่าเลี้ยงดูบุตร เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตน จาก 400 เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือน มีผู้ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน
          - ชื่นตา อาสาแรงงาน เครือข่ายบริการด้านแรงงานระดับชุมชน เพิ่มอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต 253 คน จากเดิมทุกจังหวัด กว่า 7,200 คน
          - ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ มอบแอปพลิเคชัน เพื่อรู้เท่าทัน Office syndrome
          - ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.labour.goth ให้บริการลูกจ้างยื่นคำร้องออนไลน์ และ Hotline 1506
          - ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน โดยเพิ่มสิทธิผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (ม.40) 2.4 ล้านคน โดยเพิ่มเงินทดแทนขาดรายได้และเงินสงเคราะห์กรณีตาย และเพิ่มทางเลือกใหม่ คือ รับเงินทดแทนขาดรายได้/ทุพพลภาพ ทำศพ สงเคราะห์บุตร และบำเหน็จชราภาพ


          7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบของขวัญให้เกษตรกรไทยมีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง โดยการส่งมอบระบบชลประทานขนาดเล็ก และส่งเสริมโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บริการจัดหาพื้นที่การเกษตรตามแบบเชิงรุก เพิ่มพลังปีใหม่ซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีในราคาพิเศษ และจะจัดจุดจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ราคาถูก ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200 คน ให้บริการใน 14 จุดทั่วประเทศ และยังเปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย เช่น ผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจำหน่ายที่การยางแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 ที่ จ.ตาก และ จ.บุรีรัมย์ ให้บริการตลอดทั้งปี

          รวมถึงที่ตลาด อตก. จะเป็นเทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย โดยจัดกิจกรรมจำหน่ายผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561 และตลาดต่าง ๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดไว้ทั่วประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจในแบบกระทรวงเกษตรฯ เปิดสถานที่ราชการให้พี่น้องประชาชนเข้าชม ได้แก่ ศูนย์ข้าว 10 ศูนย์ทั่วประเทศ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ 4 ศูนย์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @wassanananuam
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่พรึ่บ ! แจกเงินเด็กแรกเกิดเพิ่ม - เติมน้ำมัน ปตท. ได้ข้าวสารฟรี โพสต์เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 11:44:20 22,416 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP