x close

เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559

ลดหย่อนภาษี

          ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเดือนธันวาคม 2559 ได้เท่าไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ใครต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รีบมาอ่านก่อนเดินทาง

          ใครมีแพลนไปท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงเดือนธันวาคม 2559 ต้องฟังให้ดี เพราะเราสามารถนำค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะยื่นในช่วงต้นปี 2560 ได้ อย่างที่กระปุกดอทคอมจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังกันอีกครั้ง
ลดหย่อนภาษี 2559 จากการท่องเที่ยวได้เท่าไร ?

          ปีนี้คนชอบเที่ยวไทยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้มากกว่าทุกปี เพราะสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 3 ทาง

ลดหย่อนภาษี

1. ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2559 

          ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 316 จำนวนไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเป็นค่าบริการนำเที่ยว ค่ามัคคุเทศก์ ค่าแพ็กเกจทัวร์ อันเกิดจากการใช้บริการบริษัททัวร์ หรือบริษัทนำเที่ยวที่จดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งค่าโรงแรมที่พักที่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติโรงแรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

          - ตรวจสอบรายชื่อโรงแรมได้ที่ กรมสรรพากร

2. ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

          สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทเช่นกัน (ตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 315) โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารหรือโรงแรม, ค่าแพ็กเกจทัวร์ในประเทศ, ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ [อ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ : ลดหย่อนภาษี สงกรานต์ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ได้ลดภาษีเท่าไรนะ ]

3. ค่าลดหย่อนจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559

          เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงปลายปี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศตลอดช่วงเดือนธันวาคม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 1 เดือนเพิ่มเติม โดยให้หักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี (ในข้อ 1) ต้องไม่เกิน 30,000 บาท

          ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเงื่อนไขการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 ที่จะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นั้นมีอะไรบ้าง

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเดือนธันวาคม ต้องเป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหน ?

          ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 322 ระบุเงื่อนไขที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวได้ดังนี้

          - ต้องเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559
          - เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็กเกจทัวร์ หรือค่ามัคคุเทศก์)
          - เป็นค่าที่พักในโรงแรมที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

          สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวได้ที่ rd.go.th

          สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษีได้ที่ rd.go.th

          สำหรับค่าโดยสารต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าเข้าชมการแสดง ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ การเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่านั้น หากชำระค่าบริการไว้ในปี 2559 แล้วเดินทางหรือเข้าพักในปี 2560 จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จากตารางแสดงรายการหักค่าลดหย่อนของกรมสรรพากร

ลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเดือนธันวาคม ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

          หากเราเป็นผู้มีเงินได้ แล้วต้องนำค่าใช้จ่ายข้างต้นมาลดหย่อนภาษี จะต้องมีหลักฐานการรับเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน (ใช้ได้ทั้งใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป)

ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว ใครได้ประโยชน์บ้าง ?

          ต้องย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ลดหย่อนภาษีจากโครงการนี้ เพราะหากคุณเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่สำหรับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ทุกปี คนเหล่านี้นี่เองที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์มากกว่าใครเพื่อนเห็นจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงที่เสียภาษีในฐานที่สูง

ลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวเดือนธันวาคมได้เงินคืนเท่าไร ?

          สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งจะต้องคำนวณตามขั้นภาษีของคุณด้วยค่ะ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ          สรุปได้ว่าผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ผู้ที่มีฐานภาษี 35% หากจ่ายเงินสำหรับการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 ไป 15,000 บาท จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ ขณะที่ผู้ที่มีฐานภาษี 5% หากจ่ายเงินค่าพักโรงแรมและการท่องเที่ยวไป 15,000 บาทเต็มจำนวน ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น

ลดหย่อนภาษี

คำถามฮิตเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยว

          1. กรณีชำระเงินและเข้าพักโรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 40,000 บาท โดยในช่วงก่อนเดือนธันวาคม 2559 ไม่เคยมีการจ่ายค่าบริการนำเที่ยวหรือค่าที่พักโรงแรม จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไร

          ตอบ : สามารถหักลดหย่อนได้จ้านวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ 15,000 บาท และใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 ได้อีก 15,000 บาท

          2. กรณีชำระเงินค่าที่พักโรงแรมในเดือนตุลาคม 2559 จำนวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 อีกจำนวน 30,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไร

          ตอบ : สามารถหักลดหย่อนได้จ้านวน 30,000 บาท โดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ 15,000 บาท และใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 ได้ 15,000 บาท

          3. กรณีชำระเงินค่าที่พักโรงแรมในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 20,000 บาท และได้จ่ายค่าที่พักโรงแรมในเดือนธันวาคม 2559 อีกจำนวน 10,000 บาท จะสามารถหักลดหย่อนได้เท่าไร

          ตอบ : สามารถหักลดหย่อนได้จำนวน 25,000 บาท โดยใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ 10,000 บาท และใช้สิทธิ์หักลดหย่อนตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2559 ได้ 15,000 บาท

          ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลได้ที่กรมสรรพากรเลยค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กรมสรรพากร


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเงื่อนไขท่องเที่ยวเดือนธันวาคมอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 2559 อัปเดตล่าสุด 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14:39:45 41,831 อ่าน
TOP