ราคาทองย้อนหลัง ปี 2564

ราคาทอง อ้างอิงข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ดูราคาทองย้อนหลัง
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
27 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
26 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
24 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง
20 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 150 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
19 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -200 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
18 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 2 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
17 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -300 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
16 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
15 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
13 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
12 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 2 ครั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง
10 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
9 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองคงที่ ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 1 ครั้ง
6 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
5 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
4 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -150 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -100 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 3 ครั้ง ปรับลดอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
2 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองลง -50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 1 ครั้ง ปรับลดอีก 3 ครั้ง
1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มอีก 5 ครั้ง ปรับลดอีก 1 ครั้ง