ปรับขนาดตัวอักษร

ราคาทองย้อนหลังเดือน/ปี 2558

ข้อมูลราคาทองย้อนหลังนี้ อ้างอิงมาจาก สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association
ทองแท่ง ทองรูปพรรณ
 • วันที่/เวลา
 • ครั้งที่
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • รับซื้อ (บาท)
 • ขายออก (บาท)
 • Gold Spot
 • Baht / US$
 • ขึ้น / ลง
3 ธันวาคม 2559 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 50 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง
 • 03/12/2559 09:17
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 50
2 ธันวาคม 2559 เปิดตลาดราคาทองขึ้น 100 บาท ระหว่างวันไม่พบการเปลี่ยนแปลง ปรับลดอีก 1 ครั้ง
 • 02/12/2559 10:20
 • 2
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,173.50
 • 35.67
 • -50
 • 02/12/2559 09:28
 • 1
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,176.50
 • 35.68
 • 100
1 ธันวาคม 2559 เปิดตลาดราคาทองลง -250 บาท ระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละ 2 ครั้ง
 • 01/12/2559 16:52
 • 5
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,168.50
 • 35.73
 • -50
 • 01/12/2559 15:29
 • 4
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,171.00
 • 35.71
 • -50
 • 01/12/2559 12:10
 • 3
 • 19,800.00
 • 19,900.00
 • 19,450.28
 • 20,400.00
 • 1,173.00
 • 35.73
 • 50
 • 01/12/2559 09:34
 • 2
 • 19,750.00
 • 19,850.00
 • 19,389.64
 • 20,350.00
 • 1,170.00
 • 35.76
 • 50
 • 01/12/2559 09:24
 • 1
 • 19,700.00
 • 19,800.00
 • 19,344.16
 • 20,300.00
 • 1,168.00
 • 35.76
 • -250
...