x close

เช็กเลย ! ใครบ้างได้รับสิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรี เดือน พ.ค. 66 ต้องมีคุณสมบัติ 4 ข้อนี้

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เผยแนวทางการให้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ 4 ข้อนี้

 ใครบ้างได้รับสิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรี
ภาพจาก i am Em / Shutterstock.com

          วันที่ 10 เมษายน 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เผยแนวทางการให้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย บนพื้นฐานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยระบุว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 กำหนดให้ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


          1. เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย กับ กฟภ. และผ่านการตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของกระทรวงการคลังในแต่ละเดือน

          2. เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ข้อ 1.1.1)  

          3. ต้องไม่เป็นนิติบุคคล

          4. ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ! ใครบ้างได้รับสิทธิ์ใช้ค่าไฟฟ้าฟรี เดือน พ.ค. 66 ต้องมีคุณสมบัติ 4 ข้อนี้ โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2566 เวลา 19:50:27 98,753 อ่าน
TOP