x close

7 เงินฝากดิจิทัลดอกเบี้ยสูง ปี 2023 ฝากออนไลน์แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยเกิน 1.50% ต่อปี

         เงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงมีธนาคารไหนบ้าง ใครอยากฝากออมทรัพย์ออนไลน์ มาเช็กอัตราดอกเบี้ยล่าสุดกัน
เงินฝากดิจิทัล

          เดี๋ยวนี้แทบทุกธนาคารต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า เงินฝากดิจิทัล ซึ่งให้เราเปิดบัญชีง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร แล้วออมเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป ถึงจะไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่ก็ยังสามารถเบิก-ถอนได้เหมือนปกติ วันนี้เราจึงรวบรวมบัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด คือมากกว่า 1.50% ต่อปี มาให้พิจารณากัน สำหรับคนที่กำลังมองหาเงินฝากดอกเบี้ยสูง (ข้อมูลวันที่ 11 สิงหาคม 2566)

1. บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Max
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
 • ส่วนเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
 • ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.40% ต่อปี
 • ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.825% ต่อปี
 • ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.365% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.307% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท และต้องคงเหลือเงินไว้ในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี  
 • ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคารมาก่อน
 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LHB YOU ทุกวัน และยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร หรือ 7-Eleven
 • เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 400 ล้านบาท

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
 • ไม่สามารถทำรายการ ถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี 

2. เงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • ส่วนเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.80% ต่อปี
 • ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.65% ต่อปี
 • ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.53% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.51% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี และทำรายการได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 1,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 24 เดือน

3. เงินฝาก ทีทีบี มีเซฟ ธนาคารทหารไทยธนชาต

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : ธนาคารทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท : ดอกเบี้ยปกติ 1.00% ต่อปี และหากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มอีก 1.00% รวมเป็น 2.00% ในเดือนถัดไป 
 • ส่วนเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ยปกติ 0.60% ต่อปี และหากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มอีก 1.00% รวมเป็น 1.60% ในเดือนถัดไป 
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่หากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม 1.00% ในเดือนถัดไป

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย (กรณีมียอดฝากมากกว่ายอดถอนในแต่ละเดือน)

 • ฝากไม่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.68% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.64% ต่อปี
 • ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.32% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch 

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ารักษาบัญชี

4. เงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • วงเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี ทั้งจำนวน 
 • ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 • ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.025% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี และทำรายการได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet และทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อน จึงสามารถเปิดบัญชี KKP Start Saving ได้

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท

5. เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ส่วนที่เกิน 10,000-50,000 บาท : ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี 
 • ส่วนที่เกิน 50,000 - 1 แสนบาท : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี 
 • ส่วนที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
 • ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.54% ต่อปี
 • ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.77% ต่อปี
 • ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.514% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.357% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
 • เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน

6. เงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Kiatnakin Phatra

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินน้อยกว่า 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝาก 5,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี  
 • ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบขั้นบันได 1.00% ต่อปี

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี  
 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. และยืนยันตัวตนที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือจุดบริการ AIS หรือผ่านบริการ NDID จากแอปพลิเคชันของธนาคารอื่น

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท

7. เงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย

เงินฝากดิจิทัล

ภาพจาก : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • วงเงินมากกว่า 2-5 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • วงเงินมากกว่า 5-30 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
 • วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท : ไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งจำนวน

ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย

 • ฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี
 • ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี  
 • ฝาก 5 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี  
 • ฝาก 10 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี  

การเปิดบัญชี

 • ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
 • ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
 • ต้องเป็นสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพื่อคงมูลค่า Wealth Under Management หรือ WUM อย่างน้อย 1 ล้านบาท ภายในเดือนที่ 6 ของการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ และคง (หรือเพิ่ม) มูลค่าการลงทุนนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝาก Speed D+
 • เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID

เงื่อนไข

 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน  
 • คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน
เงินฝากดิจิทัล

นอกจาก 7 บัญชีที่กล่าวไปแล้ว ยังมีบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารอื่น ๆ
ที่ให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 1.50% ต่อปี ได้แก่
 • เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต LH Bank : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
   
 • Kept by Krungsri ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี (เดือนที่ 1-12) และ 1.70% ต่อปี (ในเดือนที่ 13-24) สำหรับวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
   
 • Krungthai Next Savings ธนาคารกรุงไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • SCB ออมทรัพย์อีซี่ ธนาคารไทยพาณิชย์ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
   
 • GHB ALL Savings ธอส. : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • BBL e-Savings ธนาคารกรุงเทพ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • Make by KBank ธนาคารกสิกรไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
   
 • K e-Savings ธนาคารกสิกรไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท
   
 • TMRW ธนาคารยูโอบี : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • UOB ONE ACCOUNT ธนาคารยูโอบี : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.15-1.25% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
   
 • ออมทรัพย์ Online Deposit ธนาคารไอซีบีซี ไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี 

          ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ และอัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น  

บทความที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 เงินฝากดิจิทัลดอกเบี้ยสูง ปี 2023 ฝากออนไลน์แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยเกิน 1.50% ต่อปี อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2566 เวลา 15:41:24 64,934 อ่าน
TOP