x close

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังชี้ตรวจคุณสมบัติ 2 ชั้น ลงทะเบียนผ่านไหมเช็กเลย

         คลัง เผยยอดลงทะเบียนบัตรคนจน 20 ล้านคน ยังไม่ได้สิทธิทั้งหมด ชี้จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั้งรายบุคคล และสมาชิกในครอบครัวด้วย 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 2565 ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,105,597 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,843,003 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,262,594 ราย

         โดยจำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้น เป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคล และสมาชิกในครอบครัว

         ทั้งนี้ ขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

         นายพรชัย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โครงการจะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน โดยเป็นการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเป็นรูปธรรม


         สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ  

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565


         หลังจากลงทะเบียนบัตรคนจนแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะยังไม่ได้รับสิทธิในทันที ขั้นตอนต่อไป จะต้องเช็กผลการลงทะเบียนว่าผ่านหรือไม่ ตามวันที่ระบุในประกาศด้านล่างนี้ ก่อนจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ,  เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลังชี้ตรวจคุณสมบัติ 2 ชั้น ลงทะเบียนผ่านไหมเช็กเลย อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2566 เวลา 15:43:08 63,134 อ่าน
TOP