x close

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ คาด ส.ค. นี้ เงื่อนไขคืออะไร เช็กคุณสมบัติ ที่นี่


          ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ คาดเดือนสิงหาคมนี้ เปิดลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง คนมีบัตรต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ เช็กรายละเอียดที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยถึงความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบใหม่ คาดว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน โดยต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่ระบบให้หมด

สำหรับการลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่


          - ทางออนไลน์ หรือเว็บไซต์ ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

          - สมัครด้วยตัวเอง

หน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียน


          - สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

          - ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)

          - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา

          - ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)

          - สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

          - สำนักงานเมืองพัทยา

          - ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

เงื่อนไขลงทะเบียนรอบใหม่ สำหรับคนมีบัตร - คนไม่เคยมีบัตร


1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่

          - หากรอบใหม่ลงทะเบียนผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

          - หากลงทะเบียนไม่ผ่าน ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้ จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

2. ผู้ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          - หากรอบใหม่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการเป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดเท่านั้น)

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่

คุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ รายละเอียด


          - สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          - ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

          - รายได้ ถ้าเป็นบุคคล รายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเป็นครอบครัว เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท

          - ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เฉลี่ยเกิน 100,000 บาทต่อคน

          - จะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา, ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร, ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่, ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่

          - ไม่มีบัตรเครดิต

          - ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด เช่น กู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าวันไหน มาอัปเดตข้อมูลบัตรคนจนล่าสุด

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง, ฐานเศรษฐกิจเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ คาด ส.ค. นี้ เงื่อนไขคืออะไร เช็กคุณสมบัติ ที่นี่ อัปเดตล่าสุด 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:53:30 24,438 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP