x close

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 315 บาท ลดให้นาน 1 ปีเต็ม ใครได้รับสิทธิบ้าง เช็กเลย !

 

          ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ ลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือบัตรคนจน รับส่วนลด 315 บาทต่อเดือน ยาวนาน 12 รอบบิล รับสิทธิได้ทั่วประเทศ ทำอย่างไรบ้าง.. ดูรายละเอียดเลย


ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปี

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ - ค่าไฟ ระยะเวลา 1 ปี

          จากกรณี คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เห็นชอบการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงาน

          ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

          ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขส่วนลดค่าน้ำ ส่วนลดค่าไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานกันเลย...


การประปาส่วนภูมิภาค


คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ

          1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย 1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ

          1. ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ

          2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register

          สำหรับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

เงื่อนไขสิทธิส่วนลด


          1. ค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 - ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน
 
          2. สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน (ตามจำนวนเงินที่ใช้จริง)

          กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

          3. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

การรับเงินคืน

          กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ PWA Contact Center 1662


การประปานครหลวง


คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ


          - เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย 1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ

          - ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน.

          - เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

          - สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง

          - ศูนย์บริการภาครัฐ 4 แห่ง (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค และ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ)

          - กองจัดเก็บพิเศษ ฝ่ายมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง

เงื่อนไขสิทธิส่วนลด

          1. ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (รวม 12 เดือน)

          2. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง

หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท

หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

การรับสิทธิ์

          ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป

หมายเหตุ

          - จะได้รับสิทธิ์ต่อเมื่อลงทะเบียนตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว และเข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อ ทั้งนี้ จะไม่มีผลย้อนหลังกับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนก่อนที่มีการลงทะเบียน

          - สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ

          ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

เงื่อนไขสิทธิส่วนลด

          1. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

          2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

          3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

          4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

          5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนการไฟฟ้านครหลวง


คุณสมบัติผู้ใช้สิทธิ


          ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

เงื่อนไขสิทธิส่วนลด

          ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

          ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

            ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน กันยายน 2565

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 315 บาท ลดให้นาน 1 ปีเต็ม ใครได้รับสิทธิบ้าง เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14:10:59 349,273 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP