x close

วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ATM บัญชีธนาคารต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยจากการถูกแฮก

           ใครกังวลว่าจะถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต บัตรเครดิตของเราไปใช้ แนะนำให้ปรับเปลี่ยนวงเงินถอน-โอน-จ่ายบิล-บัตรต่าง ๆ ไว้ก่อน เพื่อลดความเสียหายเบื้องต้น

          หนึ่งในคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและธนาคารต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายจากการถูกแฮกข้อมูลทางการเงินก็คือ ให้เจ้าของบัญชี บัตรเดบิต บัตรเครดิต ดำเนินการปรับเปลี่ยนวงเงินการทำธุรกรรมของตัวเองให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำ หรือปรับลดเหลือ 0 บาท ไปเลย เมื่อจะใช้งานค่อยปรับวงเงินใหม่อีกครั้ง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้มิจฉาชีพไม่สามารถทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าวงเงินได้

          แล้วเราจะต้องทำอย่างไร ติดต่อช่องทางไหน วันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมวิธีปรับเปลี่ยนวงเงินของธนาคารต่าง ๆ มาบอกไว้ให้ทุกคนได้ป้องกันตัวเองเบื้องต้น

วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตร

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารกสิกรไทย

แจ้งเตือนเงินเข้า-ออก ผ่าน K PLUS

 • เข้าแอปพลิเคชัน K PLUS 

 • ตั้งค่า

 • ตั้งค่าแอปพลิเคชัน

 • รหัสผ่าน/การใช้งาน/ภาษา/อื่นๆ

 • ตั้งค่าการแจ้งเตือน

 • กดเปิดเงินเข้า-ออกบัญชี

ปรับวงเงินถอน/โอน/รูดซื้อสินค้าของบัตรเดบิต

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

          สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเงินสดและชำระสินค้าได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารกรุงเทพ
           สามารถเพิ่ม-ลดวงเงินชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ได้ดังนี้
วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          สามารถเพิ่ม-ลดวงเงิน หรือปิดการใช้บัตรชั่วคราวได้ผ่านช่องทาง KMA-Krungsri Mobile App, ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ, www.krungsri.com และที่สาขาธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

           สามารถเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต เปิดการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch

บัตรเครดิต ทีทีบี

วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ttb bank

บัตรเดบิต ทีทีบี

วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ttb bank

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารกรุงไทย
           สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงิน โอน/เติม/จ่าย/ถอนต่อวัน รวมทั้งวงเงินใช้จ่ายผ่านบัตรต่อวันได้ง่าย ๆ ผ่าน Krungthai NEXT
วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
          สามารถปรับวงเงินการชำระ รวมถึงการถอนเงินผ่านบัตรเดบิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่ Call Center
วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
           สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมของบัญชีธนาคาร และวงเงินบัตรผ่านแอปพลิเคชัน LH BANK M CHOICE

เปลี่ยนวงเงินบัตร

เปลี่ยนแปลงวงเงินทำธุรกรรม

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารออมสิน
           สามารถกำหนดวงเงินการโอนเงิน การชำระค่าสินค้า บริการ พร้อมเพย์ ได้เองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยเข้าไปที่เมนูตั้งค่า และเลือกวงเงินทำรายการรายวัน
วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
           สามารถตั้งค่าวงเงินการโอน ชำระบิล e-wallet ได้ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL ดังนี้
 • เข้าแอปพลิเคชัน GHB ALL

 • เลือกเมนู “ตั้งค่า” ที่มุมขวาบน

 • เลือกตั้งค่าวงเงิน

วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตร

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธ.ก.ส.
           สามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้ง่าย ๆ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile โดยเลือกได้ทั้งบัญชีตนเอง บุคคลอื่น ชำระบิล เติมเงิน ดังนี้
 • เข้าแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

 • เลือกตั้งค่า

 • ปรับเปลี่ยนวงเงิน

 • เลือกประเภทธุรกรรม และระบุวงเงินที่ต้องการ

 • กด “ยืนยัน” ระบุรหัส OTP ที่ได้รับ

วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
           สามารถตั้งค่าวงเงินโอน จ่ายบิล ชำระค่าสินค้าและบริการได้ผ่าน KKP MOBILE App เลือกเมนู "จัดการวงเงินบัญชี"
วิธีเปลี่ยนวงเงิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

          สามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการถอนเงินสดต่อวันสำหรับบัตรเดบิต ได้ที่ ICBC (Thai) Call Center หมายเลข 0 2629 5588

          ทั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบัญชีอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติให้รีบติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารทันที หรือถ้ามีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารโดยตรง

บทความที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ATM บัญชีธนาคารต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยจากการถูกแฮก อัปเดตล่าสุด 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09:59:53 72,478 อ่าน
TOP