x close

เช็กสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40 ผ่าน www.sso.go.th ทางลัดที่นี่ ไม่ต้องรอโหลด


           เปิดวิธีเช็กสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40 ผ่าน www.sso.go.th เพื่อตรวจสอบเงินเยียวยา 5,000 บาทว่าได้สิทธิหรือไม่ ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินผ่าน พร้อมเพย์ ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้

เงินเยียวยาประกันสังคม

           วันที่ 14 สิงหาคม 2564 สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อให้มีการตรวจสอบสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40 ว่าจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ ซึ่งวันนี้ กระปุกดอทคอม จะมารวบรวมวิธีการเช็กสิทธิประกันสังคมให้ทราบกัน

เงินเยียวยาประกันสังคม
ภาพจาก OlegD / Shutterstock.com

มาตรา 39


คุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 39


           ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือผู้ประกันตนที่เคยอยู่ในมาตรา 33 แต่ลาออกจากงานประจำหรืองานเดิม แล้วหันมาทำธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้หลุดออกจากงานเดิม ทว่า ยังคงต้องการที่จะรักษาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเดิมเอาไว้

           ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และต้องจ่ายเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน

           อ่านเพิ่มเติม : ประกันสังคม มาตรา 39 คืออะไร สิทธิประกันสังคม มีอะไรบ้าง

เงินเยียวยาประกันสังคม

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 39


           - ท่านต้องทำงานอยู่ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

           - ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 กิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

           - เงินจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

           - กลุ่มจังหวัดที่เพิ่มเข้ามาอีก 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) ยังคงสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ แต่ท่านจะยังไม่ได้รับเงินในงวดวันที่ 24 สิงหาคมนี้

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 39

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ทำอย่างไร


           - ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ ประกันสังคม โดยตรง หรือคลิก ที่นี่

           - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

           - กรอกรหัสให้ตรงตามรูปภาพ

           - คลิก ค้นหา

           - ระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40


เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 39เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 39

มาตรา 40


คุณสมบัติของผู้ประกันตน มาตรา 40


           ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ ที่เป็นแรงงานนอกระบบ และกลุ่มแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ฟรีแลนซ์ โดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่าง ๆ

           ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะต้องจ่ายเบี้ยประกันตนงวดแรกก่อน ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 3 ทางเลือก จึงจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งท่านสามารถศึกษาเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ ตามนี้


           อ่านเพิ่มเติม : ประกันสังคม มาตรา 40 จ่ายเบี้ยเท่าไร ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

           อ่านเพิ่มเติม : ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 - ลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th อย่างไร ดูที่นี่

เงินเยียวยาประกันสังคม
ภาพจาก Pavel V.Khon / Shutterstock.com

ใครบ้างที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 40


           - ท่านต้องทำงานอยู่ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา

           - ท่านต้องทำงานอยู่ใน 9 กิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

           - เงินจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

           - กลุ่มจังหวัดที่เพิ่มเข้ามาอีก 16 จังหวัด (นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี) ยังคงสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ และท่านต้องจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 จากนั้นจะมีการประกาศวันที่ท่านจะได้รับเงินโอนอีกครั้ง

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 39

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ทำอย่างไร


           - ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ ประกันสังคม โดยตรง หรือคลิก ที่นี่

           - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

           - กรอกรหัสให้ตรงตามรูปภาพ

           - คลิก ค้นหา

           - ระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับหรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กสิทธิประกันสังคม มาตรา 39 และ มาตรา 40 ผ่าน www.sso.go.th ทางลัดที่นี่ ไม่ต้องรอโหลด อัปเดตล่าสุด 28 มิถุนายน 2566 เวลา 16:08:53 27,055 อ่าน
TOP