x close

เช็กสิทธิประกันสังคม ของตัวเองผ่าน 3 วิธีง่าย ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้          เช็กสิทธิประกันสังคม ของตัวเองกันดูดีกว่า แค่เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม ลงทะเบียนประกันสังคม ก็ตรวจสอบได้ว่าเราจ่ายเงินสมทบไปเท่าไรแล้ว

เช็กสิทธิประกันสังคม

          ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน เคยลองคำนวณไหมคะว่าเรามีเงินสะสมไว้มากน้อยแค่ไหนแล้ว หรือหากจะขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ เราจะได้เงินจำนวนเท่าไร รวมทั้งเรามี สิทธิประกันสังคม อะไรบ้าง วันนี้นำวิธีเช็กสิทธิประกันสังคมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมาบอกต่อ ให้ผู้ประกันตนอย่างเราลองไปตรวจสอบข้อมูลกันดูค่ะ

* วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์


          1. เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม sso.go.th

          2. คลิก "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก" ที่มุมบนขวา

เช็กสิทธิประกันสังคม

          3. หากเคยสมัครสมาชิกไว้แล้ว ให้ใส่รหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ ระบบจะพากลับไปที่หน้าแรก (หน้า Home) แต่หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้เลือก "สมัครสมาชิก"

เช็กสิทธิประกันสังคม

          กรณียังไม่เคยสมัครสมาชิก

          - หลังจากกด "สมัครสมาชิก" แล้ว จะปรากฏหน้า "นโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล" ให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นคลิก "ฉันยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ" แล้วกด "ถัดไป"

เช็กสิทธิประกันสังคม

          -  กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่องแล้วกด "ถัดไป"

เช็กสิทธิประกันสังคม
 
          - เข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้เรากดขอรับรหัส OTP ซึ่งจะส่ง SMS มาให้ทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อได้รับรหัสแล้ว ให้มากรอกรหัสแล้วกด "ยืนยัน" ระบบจะขึ้นข้อความ "การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ กรุณาล็อกอินเข้าระบบ"

เช็กสิทธิประกันสังคม

          - จากนั้นให้เรากลับไปที่หน้า Home คลิกเลือก "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก" อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้กรอกรหัสผู้ใช้งาน คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านตามที่เราตั้งไว้ เท่านี้ก็สามารถเข้าระบบได้แล้ว


          4. เมื่อล็อกอินแล้ว ระบบจะพากลับไปที่หน้า Home อีกครั้ง ให้เลือก "ผู้ประกันตน" ตรงแท็บ SSO E-Service

เช็กสิทธิประกันสังคม

          5. เมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะเจอข้อมูลส่วนตัวของเรา และรายละเอียดสิทธิประโยชน์ด้านล่าง

เช็กสิทธิประกันสังคม

          เราสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในแต่ละหัวข้อได้เลยว่าได้ใช้สิทธิไปบ้างแล้วหรือยัง โดยมีให้เลือกคือ

          - ข้อมูลการส่งเงินสมทบ (ดูว่าเราและนายจ้างส่งเงินสมทบไปเท่าไร)
          - ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่ต้องการใช้สิทธิประกันสังคม)
          - ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
          - การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน (เช่น เบิกสิทธิประโยชน์ทันตกรรมไปแล้วเท่าไร)
          - การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ (ดูว่าเรามีเงินชราภาพอยู่เท่าไรแล้ว)
          - ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
          - ระบบแจ้งการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน e-compensate

* วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน


เช็กสิทธิประกันสังคม

          อีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถเช็กสิทธิประกันสังคมได้ก็คือ แอปพลิเคชัน SSO Connect ของสำนักงานประกันสังคม โดยดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
          - ดาวน์โหลด SSO Connect สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS 
          - ดาวน์โหลด SSO Connect สำหรับผู้ใช้งานระบบ Android 

          หลังจากดาวน์โหลดแล้ว ทำตามขั้นตอนดังนี้
 
          1. เปิดแอปฯ SSO Connect ลงชื่อเข้าสู่ระบบโดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบ

เช็กสิทธิประกันสังคม

          - กรณีเพิ่งเข้าใช้งานครั้งแรกให้กด "ลงทะเบียน" ก่อน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้นำเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่าน มากรอกอีกครั้ง แล้วกดเข้าสู่ระบบ

          - หากลงทะเบียนผ่านแอปฯ ไม่ได้ เราสามารถไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  แล้วนำเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ มาเข้าระบบในแอปฯ SSO Connect ก็ได้เช่นกัน
 
          2. เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้ว เราสามารถเช็กข้อมูลต่าง ๆ ได้ ประกอบด้วย

เช็กสิทธิประกันสังคม

          - เงินสมทบชราภาพ (ทั้งส่วนของผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลสมทบ)
          - เงินสมทบผู้ประกันตน
          - การเบิกสิทธิประโยชน์ (ดูว่าเราเบิกสิทธิประโยชน์อะไรไปบ้าง เช่น ค่าคลอดบุตร, เงินชดเชยกรณีว่างงาน เป็นต้น)
          - ค่ารักษาทันตกรรม
          - เปลี่ยนโรงพยาบาล (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่ต้องการใช้สิทธิประกันสังคม)
          - ข่าวประชาสัมพันธ์

* วิธีเช็กสิทธิประกันสังคมผ่าน LINE


          1. เข้าแอปพลิเคชัน LINE แล้วค้นหา @ssothai เพื่อเพิ่มเพื่อน

เช็คสิทธิประกันสังคม


          2. กด "ลงทะเบียนรับสิทธิแจ้งเตือน" ที่มุมล่างขวามือ

เช็คสิทธิประกันสังคม


          3. เข้าสู่ระบบโดยใส่ USERNAME และ PASSWORD ชุดเดียวกับที่เคยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

เช็คสิทธิประกันสังคม

          หากยังไม่เคยลงทะเบียนที่ไหนมาก่อน ให้คลิก "สมัครสมาชิกได้ ที่นี่" แล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอน

          4. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ ทั้งยอดเงินสมทบชราภาพ, เงินสมทบผู้ประกันตน, การเบิกสิทธิประโยชน์, เปลี่ยนโรงพยาบาล ฯลฯ

เช็คสิทธิประกันสังคม

           สำหรับการเช็กสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน สามารถใช้ตรวจสอบได้ทั้งผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลองไปเช็กสิทธิประกันสังคมของตัวเองกันดูนะคะ หรือหากสงสัยตรงไหน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. สายด่วน 1506 เพื่อไขข้อข้องใจ
 

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2565


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กสิทธิประกันสังคม ของตัวเองผ่าน 3 วิธีง่าย ๆ ที่ผู้ประกันตนควรรู้ อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:26:56 2,421,327 อ่าน
TOP