x close

พักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง ลงทะเบียนพักหนี้อย่างไร ใครมีสิทธิ์ เช็กเลย !

         มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนจากแบงก์ชาติ ทั้งธนาคารและลิสซิ่ง เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไร ใครเข้าข่ายได้รับการเยียวยาช่วงวิกฤตโควิด 19 ปี 2564 เช็กด่วน !

          โควิด 19 ที่ระบาดในรอบกลางปี 2564 ส่งผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม ขณะที่หลายกิจการต้องปิดชั่วคราวหรือปิดทำการเร็วขึ้นตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เป็นเหตุให้ประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยไม่สามารถชำระหนี้กับธนาคารต่าง ๆ ได้ แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รอบ 3 ออกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 

          ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จับมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ ลองมาอ่านรายละเอียดและวิธีลงทะเบียนของธนาคารต่าง ๆ ได้เลย

หมายเหตุ : พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด ประกอบด้วย 

 • กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี
 • พื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 • กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
ธนาคารกรุงไทย

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564

ใครมีสิทธิ์

          สำหรับลูกหนี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของทางการ (หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

ช่องทางลงทะเบียน

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือหน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรกรุงไทย (KTC)

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด สำหรับสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค. 

ใครมีสิทธิ์

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ทำคำขอรับการช่วยเหลือพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เท่านั้น

 • เฉพาะสมาชิกทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

 • สมาชิกที่อาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค.

 • สมาชิกต้องแสดงหลักฐานข้อมูลหรือเอกสารการได้รับผลกระทบเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เคทีซีกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไทยพาณิชย์

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME ประกอบด้วย บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าในเขตพื้นที่ควบคุมฯ ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้
 • ลูกค้านอกเขตพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเปิดกิจการได้ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

เงื่อนไข

 • ลูกค้ามีหน้าที่พิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการจะต้องค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันลงทะเบียนแจ้งขอพักชำระหนี้ 2 เดือน
 • เงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดในช่วงพักการชำระหนี้ยังคงคำนวณในอัตราปกติ
 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปฯ SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ
 • ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777 หรือ
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลลูกค้า
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพ

          พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME ประกอบด้วย บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค 
 • สำหรับลูกค้าที่ยังสามารถเปิดดำเนินกิจการ แต่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ที่ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ สามารถปรึกษาธนาคาร โดยธนาคารจะนำเสนอความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือ
 • โมบายแบงกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ หรือ
 • สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ หรือ
 • บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 02-645-5555
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกสิกรไทย

          พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และ SME  

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ 
 • ลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • ลูกหนี้ไม่เป็น NPL ณ วันที่ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้า SME 
  • ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ 
  • K-BIZ Contact Center 02-888-8822
 • ลูกค้ารายย่อย 
  • ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 หรือ
  • LINE KBank Live คลิก
    
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          ชะลอการชำระค่างวดสูงสุด 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป) สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบ

ใครมีสิทธิ์

 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ในพื้นที่ควบคุมฯ รวมถึงลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือตามประกาศเปลี่ยนแปลงของ ศบค. 
 • ไม่เป็นลูกค้าหนี้ NPL ณ วันที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ในช่วงวันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

 • ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการชะลอการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยโปรแกรมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME โทร. 02-296-6262 / 02-626-2626 หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM)
 • ลูกค้ารายย่อย ติดต่อ Krungsri Call Center 1572 หรือลงทะเบียน ที่นี่
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (บัตรเครดิตกรุงศรีฯ)

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด  2 รอบบัญชี โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ สถานะบัญชีของลูกค้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

ใครมีสิทธิ์

 • สมาชิกที่มีบัญชีบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลกับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ 
 • เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 
 • ทั้งนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

ช่องทางลงทะเบียน

 • แอปพลิเคชัน UChoose  
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต ได้แก่
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-646-3555 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร. 02-627-8111 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร. 02-345-6789 
  • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า โทร. 1712
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุงศรี ออโต้

          พักชำระค่างวดขั้นต่ำ 2 เดือน สำหรับสินเชื่อยานยนต์ทุกประเภท ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อจำนำทะเบียน

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์กรุงศรี ออโต้ หรือ
 • แอปพลิเคชัน GO Application by Krungsri Auto หรือ
 • กรุงศรี ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ 02-740-7400 หรือ
 • สแกน QR CODE ในภาพโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • มาตรการที่ 15 [M 15] : พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย  
   
 • มาตรการที่ 16 [M 16] : พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
   
 • สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างการใช้มาตรการที่ 15 และ 16 สามารถทยอยชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน หรือปิดบัญชี

ใครมีสิทธิ์
          ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ และยังไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ 

ช่องทางลงทะเบียน

 • Application : GHB ALL หรือ 
 • Line GHB Buddy
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. 
 • ต้อง Upload หลักฐานยืนยันการได้รับผลกระทบทางรายได้ผ่านทาง Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy ให้ธนาคารพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ภาพถ่าย หรือ Statement เป็นต้น 
 • กรณีไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ www.ghbank.co.th 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อยในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลูกค้ารายย่อย : สแกน QR Code ในภาพลงทะเบียน
 • ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของท่าน
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารออมสิน

พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 2 เดือน

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564) สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อย ที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศของรัฐ เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

ใครมีสิทธิ์

 • เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 • เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 • ลูกหนี้ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ www.gsb.or.th
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม

พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน (งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ยกเว้น ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

ช่องทางลงทะเบียน

          1. รอการเปิดสิทธิ์ที่แอปฯ MyMo
          2. ธนาคารทยอยเปิดสิทธิ์
             - เฟสแรก เริ่มวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
             - เฟสสอง เดือนสิงหาคม 2564
          3. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ที่แอป MyMo เท่านั้น

          ** สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอปฯ MyMo ให้ติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา เพื่อเปิดใช้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธ.ก.ส.

          เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

 • สำหรับผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร ลงทะเบียนได้วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
 • สำหรับเกษตรกรและบุคคล ลงทะเบียนได้วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 ธันวาคม 2564

ช่องทางลงทะเบียน

 • Line BAAC Family หรือ
 • เว็บไซต์ ธ.ก.ส. (คลิก) หรือ
 • โทร. 02-555-0555 หรือ
 • ติดต่อ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

          พักชำระหนี้และกำไร 2 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่สินเชื่อของลูกค้า หรือ
 • แจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล covidretail@ibank.co.th
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารยูโอบี

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับลูกค้าทั้งนายจ้างและลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ 

ช่องทางลงทะเบียน

 • สำหรับลูกค้ารายย่อย กรอกแบบฟอร์มขอรับมาตรการช่วยเหลือ ที่นี่  
 • สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ UOB Biz Call Centre โทร. 02-343-3555 อีเมล businessbanking.servicecentre@uob.co.th
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ธนาคารยูโอบี
 • สำหรับลูกค้ารายย่อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Call Centre โทร. 02-285-1555

 • สำหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ UOB Biz Call Centre โทร. 02-343-3555

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
 • สินเชื่อ SME : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามเขตพื้นที่ควบคุม และสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมและนอกพื้นที่ควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

 • ลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับธนาคาร หรือลูกค้าที่อยู่ระหว่างได้รับการช่วยเหลือของธนาคารและมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมมาตรการนี้แทนมาตรการให้ความช่วยเหลือเดิม

 • ลูกค้ารายย่อยต้องไม่เป็นหนี้เสีย หรือ NPL ณ วันที่สมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโปรแกรมนี้
  หลังจากที่ลงทะเบียน ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เช่น หลักฐานการทำงานหรือเปิดร้านอยู่ในห้างที่ได้รับคำสั่งให้ปิด เช่น ประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด และประกาศของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 • ในระหว่างการพักชำระหนี้ ธนาคารยังคงคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามสัญญาเดิม ลูกค้ายังคงมีภาระหน้าที่ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในภายหลัง

ช่องทางลงทะเบียน

 • สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกัน ลงทะเบียนผ่านทางไลน์ @CIMBTHAI หรือสแกน QR CODE ในภาพโปสเตอร์

 • สินเชื่อ SME ลงทะเบียนผ่านพนักงานธนาคารที่ดูแลท่าน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวิลด์ลีส ซีไอเอ็มบี ไทย

          พักการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ช่องทางลงทะเบียน

 • ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SOM รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่ง SMS เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม 

 • ช่องทางที่ 2 ผ่านสาขา หรือ Call Center ของบริษัท โทร. 02-675-6300 ต่อ 401 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
          พักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อ SME และรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ  

ใครมีสิทธิ์

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเอสเอ็มอีรายย่อย

 • ลูกค้าจะต้องไม่มีสถานะเป็น NPL ณ วันที่ขอเข้าร่วมมาตรการ และสามารถพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารกำหนด

 • ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ โปรดดำเนินการชำระค่างวดตามสัญญาเดิม เพื่อรักษาสถานะของบัญชี จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากธนาคาร

 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ติดต่อสาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือ 

 • KKP Contact Center หมายเลข 02-165-5555 เวลา 07.00-20.00 น. ทุกวัน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไทยเครดิต

          พักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมโรคติดต่อของทางการ ตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย

ใครมีสิทธิ์

 • สำหรับลูกค้าในพื้นที่ควบคุมฯ ตามคำสั่ง ศบค. ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ไม่สามารถเปิดกิจการได้ และลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบ ไม่สามารถเปิดกิจการได้ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายสินค้าที่เปิดในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้ามีหน้าที่พิสูจน์ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของ ศบค. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ธนาคารกำหนด

 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการจะต้องค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไม่เป็นลูกหนี้ NPL) 

 • เงินต้นและดอกเบี้ยที่คิดในช่วงการพักชำระหนี้ ยังคงคำนวณในอัตราปกติ ซึ่งในระหว่างพักชำระหนี้ยังคงมีภาระหนี้ตามสัญญารวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ซึ่งธนาคารจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลัง

 • การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและหลักเกณฑ์

ช่องทางลงทะเบียน

 • Call Center โทร. 02-697-5454 หรือ

 • ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา หรือ

 • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ที่ดูแลท่าน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

          พักชำระหนี้ 2 เดือน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ ทั้งลูกค้าสินเชื่อรายย่อย และลูกค้าสินเชื่อ SME 

ช่องทางลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ที่ www.ttbbank.com/tang-luk
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ช่วยลูกค้า SME และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ ICBC (Thai) Call Center 02 629 5588 หรือสาขาของธนาคาร
 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)
 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ
 • ปรับลดค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางการที่กิจการยังเปิดทำการได้ หรือได้รับผลกระทบ และสามารถผ่อนชำระลดลง (ไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่ม)

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารทิสโก้

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยในระหว่างพักชำระหนี้ยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ซึ่งคิดตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในสัญญา

ใครมีสิทธิ์

 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดกิจการของทางการทั้งในพื้นที่ควบคุมหรือนอกพื้นที่ควบคุม ได้แก่ นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวถูกคำสั่งปิดกิจการจนขาดรายได้

 • ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ยื่นคำขอ (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

ช่องทางลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซิตี้แบงก์

          พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ใครมีสิทธิ์

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต สินเชื่อบุคคลซิตี้ สินเชื่อศุภฤกษ์ และสินเชื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากกิจการหรือสถานประกอบการต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมของทางการ และบัญชีต้องมีสถานะค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

ช่องทางลงทะเบียน

 • สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 

  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง citibank.co.th 

  • หรือลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1588 กด 6

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลซิตี้
  • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง citibank.co.th 
  • หรือลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 02-232-4224 กด 6
    
 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564
   

ข้อมูลเพิ่มเติม

SME D Bank

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 หรืองวดการชำระหนี้เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี

ใครมีสิทธิ์

 • ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้เป็นปกติและ/หรือหนี้ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการ เช่น ปิดกิจการ หรือถูกจำกัดเวลาเปิด-ปิดกิจการ หรือเปิดกิจการแต่รายได้ลดลง หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจจากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ

 • สินเชื่อที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ไม่รวมสินเชื่อแฟคตอริ่ง สินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า และสินเชื่อเพื่อการส่งออก และสินเชื่อที่ธนาคารเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ เช่น สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นต้น

ช่องทางลงทะเบียน

 • เว็บไซต์ SME D BANK

 • หรือสาขาของ SME D Bank ในพื้นที่ตั้งกิจการ

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงินติดล้อ

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จากการปิดกิจการตามมาตรการของทางการ

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร. 088-088-0880

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

          พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ทุกสาขา ใกล้บ้าน

 • ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศรีสวัสดิ์

          พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 สำหรับสินเชื่อทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านและที่ดิน สินเชื่อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก รถเพื่อการเกษตร รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

ช่องทางลงทะเบียน

 • แจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ 

 • ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

          ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ แนะนำให้สอบถามจากธนาคารอีกครั้ง โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของธนาคารอาจขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละราย

บทความที่เกี่ยวข้องกับการพักชำระหนี้

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พักชำระหนี้ 2 เดือน ธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง ลงทะเบียนพักหนี้อย่างไร ใครมีสิทธิ์ เช็กเลย ! อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13:23:00 237,145 อ่าน
TOP