x close

สั่งตั้ง กบช. หักเงินลูกจ้าง 3-10% เข้ากองทุนเงินออม ได้คืนอายุ 60 ดูรายละเอียดเลย


          ครม. ไฟเขียวจัดตั้ง กบช. หักเงินลูกจ้าง 3-10% ต่อเดือน เข้ากองทุนเงินออม ได้รับเงินคืนหลังเกษียณอายุ 60 ปี ให้เข้ากองทุนอัตโนมัติ ใครโดนบ้าง เช็กรายละเอียดเลย !

กบช. เงินออม

          วันที่ 30 มีนาคม 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงคนไทยวัยเกษียณ อยากให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงหากไม่มีรายได้ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ สำหรับแรงงานในระบบทุกประเภท หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับแรงงานภาคเอกชน

กบช. เงินออม

          สำหรับฉบับแรก ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า กบช. ให้เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ของกองทุน

          ให้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรมหาชน และพนักงานในรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญ กองทุนนี้จะถือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบำเหน็จบำนาญด้วย

กบช. เงินออม
ภาพจาก Frame China / Shutterstock.com

ใครต้องเข้ากองทุนนี้บ้าง ?

          ให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องเป็นสมาชิกของ กบช.
          
ต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไร ?

          กำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย โดยกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน เช่น

          - ลูกจ้างตั้งแต่ปีที่ 1-3 จะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3% ของค่าจ้าง
          - ลูกจ้างตั้งแต่ปีที่ 4-6 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 5% ของค่าจ้าง
          - ลูกจ้างตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 7-10% ของค่าจ้าง

          ส่วนกรณีที่ลูกจ้างมีเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้นายจ้างส่งเงินสมทบเพียงฝ่ายเดียว

กบช. เงินออม

ได้รับเงินคืนจาก กบช. เมื่อไร

          การรับเงินจาก กบช. จะได้รับเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี โดยสามารถเลือกเป็นบำเหน็จ หรือบำนาญเป็นรายเดือนระยะเวลา 20 ปี

          ส่วนร่างกฎหมายที่ 2 คือ ร่างกฎหมายคณะกรรมการบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ จะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการจัดระบบบำเหน็จบำนาญในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

          สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการ จะมีทั้งหมด 10 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการ และเลขานุการ ซึ่ง ครม. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีการตรวจ และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

กบช. เงินออม

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้าเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งตั้ง กบช. หักเงินลูกจ้าง 3-10% เข้ากองทุนเงินออม ได้คืนอายุ 60 ดูรายละเอียดเลย อัปเดตล่าสุด 31 มีนาคม 2564 เวลา 12:25:52 34,542 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP