x close

อาชีพรายได้ดี ปี 2021 พามาส่อง 10 อันดับสายงานเงินเดือนสูงสุด

           อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง ในปี 2564 มีอะไรบ้าง ใครกำลังมองหางาน หรืออยากรู้ว่าสายงานของตัวเองมีฐานเงินเดือนเท่าไร มาดูกัน

          แต่ละอาชีพจะมีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามความสามารถเฉพาะด้าน และความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากใครมีความเชี่ยวชาญหรือเรียนจบมาในสายงานที่กำลังขาดแคลนแรงงานและผู้ประกอบการต้องการตัวมาก ณ ช่วงเวลานั้นพอดี ก็มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูงตามไปด้วย

           อย่างที่ จ๊อบส์ ดีบี แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชีย ได้รวบรวมข้อมูลฐานเงินเดือนต่ำสุด-สูงสุดแบ่งตามประเภทงาน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหาร มาบอกให้ทราบกันผ่านรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2564 (Salary Report 2021) ลองตามมาดูว่า อาชีพรายได้ดี ในปี 2564 มีอะไรบ้าง
อันดับสายงานรายได้ดี

อาชีพเงินเดือนสูงสุดระดับเจ้าหน้าที่
(Officer Level)

1. งานไอที เช่น โปรแกรมเมอร์ พนักงานฝ่ายไอที

 • ช่วงเงินเดือน 23,255-41,122 บาท

2. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ นักกฎหมาย

 • ช่วงเงินเดือน 22,872-39,331 บาท

3. งานโทรคมนาคม เช่น วิศวกรระบบเครือข่าย เจ้าหน้าที่เทคนิค

 • ช่วงเงินเดือน 22,785-38,612 บาท

4. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น เภสัชกร เจ้าหน้าที่บำบัด

 • ช่วงเงินเดือน 21,945-37,320 บาท

5. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า นักวิเคราะห์ธุรกิจ

 • ช่วงเงินเดือน 21,599-35,283 บาท

6. งานวิศวกรรม เช่น พนักงานขายงานวิศวกร วิศวกรไฟฟ้า

 • ช่วงเงินเดือน 21,406-35,571 บาท

7. งานธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ นักวิเคราะห์ด้านการเงิน

 • ช่วงเงินเดือน 21,036-37,623 บาท

8. งานประกันภัย เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดประกันภัย เจ้าหน้าที่รับประกันธุรกิจ

 • ช่วงเงินเดือน 21,025-34,860 บาท

9. งานจัดซื้อ เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดหาสินค้าและบริการ

 • ช่วงเงินเดือน 20,829-33,442 บาท

10. งานการตลาด งาน PR เช่น พนักงานขายอีเวนต์ แบรนด์แอมบาสเดอร์

 • ช่วงเงินเดือน 20,524-32,589 บาท
อาชีพเงินเดือนสูงสุดระดับหัวหน้างาน
(Supervisor Level)

1. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น หัวหน้างานบริหารผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

 • ช่วงเงินเดือน 36,857-64,787 บาท

2. งานโทรคมนาคม เช่น วิศวกรเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบ (JAVA)

 • ช่วงเงินเดือน 36,541-67,134 บาท

3. งานไอที เช่น นักวิเคราะห์ระบบ Developer

 • ช่วงเงินเดือน 36,522-66,920 บาท

4. งานบริการเฉพาะทาง เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้สอบบัญชี

 • ช่วงเงินเดือน 35,962-63,888 บาท

5. งานประกันภัย เช่น หัวหน้าส่วนรับประกันธุรกิจ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 • ช่วงเงินเดือน 35,802-63,790 บาท

6. งานบัญชี เช่น นักบัญชีระดับกลาง

 • ช่วงเงินเดือน 35,252-58,403 บาท

7. งานธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์การเงิน นักตรวจสอบบัญชีระดับกลาง

 • ช่วงเงินเดือน 35,124-64,460 บาท

8. งานขนส่ง เช่น หัวหน้าโกดังสินค้า หัวหน้าแผนกขนส่งสินค้า

 • ช่วงเงินเดือน 35,049-55,642 บาท

9. งานการตลาด งาน PR เช่น หัวหน้างานบริหารงานลูกค้า หัวหน้างานการตลาด

 • ช่วงเงินเดือน 35,037-59,943 บาท

10. งานธุรกิจและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีพนักงาน

 • ช่วงเงินเดือน 34,919-56,372 บาท
อาชีพเงินเดือนสูงสุดระดับผู้จัดการ
(Manager Level)

1. งานประกันภัย เช่น นักวางแผนธุรกิจ

 • ช่วงเงินเดือน 55,762-90,716 บาท

2. งานไอที เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที ผู้จัดการโครงการด้านไอที

 • ช่วงเงินเดือน 54,435-93,324 บาท

3. งานธนาคาร เช่น ผู้จัดการด้านการเงิน นักวิเคราะห์ด้านสินเชื่อ

 • ช่วงเงินเดือน 52,993-94,481 บาท

4. งานโทรคมนาคม เช่น ผู้จัดการฝ่ายไอที ผู้จัดการด้านโทรคมนาคม

 • ช่วงเงินเดือน 52,353-94,607 บาท

5. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์

 • ช่วงเงินเดือน 52,274-90,941 บาท

6. งานบัญชี เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 • ช่วงเงินเดือน 52,061-86,158 บาท

7. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้จัดการทรัพยากรฝ่ายบุคคล

 • ช่วงเงินเดือน 51,803-85,079 บาท

8. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

 • ช่วงเงินเดือน 51,615-88,427 บาท

9. งานขนส่ง เช่น ผู้จัดการด้านขนส่ง ผู้จัดการโกดัง

 • ช่วงเงินเดือน 51,302-80,680 บาท

10. งานวิศวกรรม เช่น ผู้จัดการสถานที่ ผู้จัดการวิศวกร

 • ช่วงเงินเดือน 51,237-84,776 บาท
อาชีพเงินเดือนสูงสุดระดับผู้บริหาร
(Top Level)

1. งานบริการเฉพาะทาง เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

 • ช่วงเงินเดือน 113,563-164,071 บาท

2. งานอีคอมเมิร์ซ เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการ

 • ช่วงเงินเดือน 113,271-161,588 บาท

3. งานธนาคาร เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

 • ช่วงเงินเดือน 112,917-165,114 บาท

4. งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา เช่น ผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนา

 • ช่วงเงินเดือน 109,726-160,753 บาท

5. งานการผลิต เช่น ผู้บริหารฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการทั่วไป

 • ช่วงเงินเดือน 109,566-161,045 บาท

6. งานบริการด้านการแพทย์ เช่น แพทย์ ผู้บริหารพนักงานขายบริการด้านการแพทย์

 • ช่วงเงินเดือน 106,630-158,478 บาท

7. งานไอที เช่น ผู้อำนวยการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้อำนวยการโครงการ

 • ช่วงเงินเดือน 105,135-160,033 บาท

8. งานบัญชี เช่น ผู้อำนวยการด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

 • ช่วงเงินเดือน 104,978-159,970 บาท

9. งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ช่วงเงินเดือน 104,714-156,134 บาท

10. งานวิศวกรรม เช่น ผู้บริหารโครงการ

 • ช่วงเงินเดือน 102,298-153,763 บาท

          จะเห็นว่าในปี 2564 กลุ่มสายงานไอที-ดิจิทัล เป็นสายงานที่มีเงินเดือนสูงในทุกระดับ สอดรับกับโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ขณะที่สายงานโทรคมนาคม และสายงานธนาคาร จัดเป็นอาชีพที่น่าจับตามองและมีโอกาสเติบโตตามเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน เนื่องจากธนาคารต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอที การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างบริการใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาระบบ Digital Banking มากขึ้น
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
jobsdb.com

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาชีพรายได้ดี ปี 2021 พามาส่อง 10 อันดับสายงานเงินเดือนสูงสุด อัปเดตล่าสุด 11 มิถุนายน 2564 เวลา 18:05:16 266,390 อ่าน
TOP