x close

เช็กเลย ประกันสังคม มาตรา 39 - 40 มีสิทธิลงทะเบียน เราชนะ หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ !

          ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกันตน มาตรา 40 มีสิทธิลงทะเบียน www.เราชนะ.com หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบด้วยตัวเอง ชัด ๆ ตามนี้...

เราชนะ
ภาพจาก Christopher PB / Shutterstock.com

          คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ เราชนะ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท จากกรอบวงเงินช่วยเหลือ 2.1 แสนล้านบาท จาก พ.ร.บ.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้มีอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ 


          สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนั้น ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาชัดเจนแล้วว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นพนักงานลูกจ้างที่ทำงานประจำ จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เราชนะ เนื่องจากรัฐบาลได้ช่วยเยียวยาในส่วนอื่น ๆ แล้ว ตามสิทธิประกันสังคม แต่สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ยังคงต้องลุ้นมติจากที่ประชุมนั้น 


          ล่าสุด (19 มกราคม 2564) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ยืนยันแล้วว่า ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในโครงการ เราชนะ เนื่องจากถือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งคู่ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตามปกติ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ www.เราชนะ.com 

          ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยเป็นลูกจ้าง ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาก่อน แต่เมื่อลาออก ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต่อไป จึงถือเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ซึ่งจะต้องนำส่งเงินสมทบในฐานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากงาน

          ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ แรงงานนอกระบบ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น ซึ่งสมัครใจสมัครเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเอง 

เราชนะ
ภาพจาก Tang Yan Song / Shutterstock.com

สำหรับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิรับเงิน เราชนะ มีดังนี้...

          1. ต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

          2. ไม่เป็นบุคคลอยู่ในประกันตนมาตรา 33 ตามกฎหมาย ประกันสังคม

          3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 

          4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

          5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำเหน็จ บำนาญ

          6. ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน 300,000 บาทต่อปี

          7. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท โดยเริ่มนับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562

          ท่านสามารถเช็กสิทธิประกันสังคมผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน SSO Connect มือถือ ใช้ตรวจสอบได้ทั้งผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 หรือหากสงสัยตรงไหน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทร. สายด่วน 1506 เพื่อไขข้อข้องใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station  
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ประกันสังคม มาตรา 39 - 40 มีสิทธิลงทะเบียน เราชนะ หรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ ! อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:09:13 54,391 อ่าน
TOP