x close

เช็กเลย ! ประกันสังคม เยียวยาโควิดรอบนี้ ได้อะไรบ้าง หลังบางส่วนชวดเราชนะ

 
             ประกันสังคม มีมาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ ให้ผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ลดหย่อนเงินสมทบ-ช่วยเหลือกรณีว่างงาน ส่วนมาตรา 39, 40 มีลุ้นเราชนะ รอ ครม. เคาะ


ประกันสังคม

                วันที่ 14 มกราคม 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

                - ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการซึ่งมีนายจ้าง มาตรา 33 และมาตรา 39
                - มาตรา 40 ที่ไม่มีนายจ้าง

 โดยแบ่งการเยียวยาได้ ดังนี้

                1. ประกันสังคม มาตรา 33

                - ลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง เหลือร้อยละ 3 ตั้งแต่เดือนมกราคม -มีนาคม 2564

                - กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน (จากเดิมได้ร้อยละ 50 ปีละไม่เกิน 180 วัน)

                - การว่างงานจากการลาออก ได้รับเงินชดเชยร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน (เดิมอยู่ที่ร้อยละ 30 ไม่เกิน 90 วัน)

                - การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (จากประกาศของทางราชการที่สั่งปิดพื้นที่ หรือหยุดการปฏิบัติงานในโรงงานต่าง ๆ) จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และถ้าเป็นการหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

                2. ประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40

                กลุ่มนี้มีลุ้นว่าจะได้รับการเยียวยาจากโครงการ เราชนะ ที่จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ปลายเดือนมกราคม 2564 โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือเพื่อลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติในวันที่ 19 มกราคม 2564

ประกันสังคม


                 อ่านข่าว : เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท ลงทะเบียนเมื่อไหร่ เราจะได้สิทธิ์ไหม หาคำตอบที่นี่


>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กเลย ! ประกันสังคม เยียวยาโควิดรอบนี้ ได้อะไรบ้าง หลังบางส่วนชวดเราชนะ อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2564 เวลา 00:08:03 21,998 อ่าน
TOP