x close

ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ 4,000 ล้านบาท

          ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ 4,000 ล้านบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL มกราคม 2564
ธอส.

ธอส.

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย "ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ร่วมกับ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีปัญหาหนี้สิน และป้องกันการมีภาระหนี้สินเพิ่มจนเกินกำลังความสามารถในการชำระหนี้ ผ่านแนวทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับข้าราชการตำรวจด้านสวัสดิการกำลังพล คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ
ธอส.

          โดย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ธอส. มีลูกค้าของธนาคารที่ใช้สิทธิสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 39,493 บัญชี เงินต้นคงเหลือประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาในการผ่อนชำระ รวมถึงมีสถานะทางกฎหมายประมาณ 4,000 ล้านบาท โดย ธอส. พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับ สตช. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การปรับโครงสร้างหนี้
2. การลดดอกเบี้ย
3. การขยายเวลาชำระหนี้
4. การผ่อนปรนการชำระหนี้
ธอส.

          โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL ในเดือนมกราคม 2564

          ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธอส.

ธอส.

ธอส.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ 4,000 ล้านบาท โพสต์เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 17:12:22 3,396 อ่าน
TOP