x close

ธ.ก.ส. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จัดสินเชื่อ 50,000 ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ดูเลย

         ธ.ก.ส. เตรียมจัดสินเชื่อฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท และสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่เกินรายละ 5 แสน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้


สินเชื่อ ธ.ก.ส
ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

         วันที่ 5 ธันวาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า จากกรณีน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  รายงานว่า น้ำท่วมครอบคลุมไปแล้ว 11 จังหวัด มีประชาชนได้รับผลกระทบ 314,639 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา และยะลา

         รายงานข่าวระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มอบหมายให้สาขา จัดถุงยังชีพช่วยเหลือแล้วกว่า 8,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และจัดเตรียมสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วยเหลือภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัย รองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตร วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท


สินเชื่อ ธ.ก.ส
ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีดังนี้

- กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

         ให้พนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ออกเยี่ยม ให้กำลังใจลูกค้า และจัดหาถุงยังชีพ พร้อมสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ เช่น จัดหาอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขาเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าแรงงาน เป็นต้น

- หลังสถานการณ์คลี่คลาย

         สำรวจความเสียหาย เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย เช่น มอบเงินสมทบสร้างบ้านใหม่ ซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ทำมาหากิน ฯลฯ

- ความช่วยเหลือด้านภาระหนี้สิน

         1. พิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ กรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้

         2. พิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน บรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ระยะ 6 เดือนแรก

         3. สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ วงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี


         ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เป็นค่าลงทุนในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย หรือลงทุนซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธ.ก.ส. ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จัดสินเชื่อ 50,000 ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน ดูเลย อัปเดตล่าสุด 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:53:11 264,157 อ่าน
TOP