x close

ส่องบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2564 เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลออนไลน์ของแบงก์ไหนดี

         แบงก์ที่มีดอกเบี้ยเงินฝาก 2564 สูงมีแบงก์ไหนบ้าง อย่างบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลก็น่าสนใจ นอกจากให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงแล้ว ยังเปิดบัญชีง่ายผ่านออนไลน์ คนชอบออมตามมาเลย
เงินฝากดิจิทัล

          ข้อดีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ก็คือ มีความคล่องตัวสูง อยากจะฝาก จะถอนเมื่อไร เท่าไรก็ได้ แต่ต้องแลกกับดอกเบี้ยเงินฝากน้อยนิด เพราะในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เหลือราว ๆ 0.1-0.25% ต่อปี เท่านั้นเอง อย่างไรก็ตาม หลายธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ "เงินฝากดิจิทัล" หรือ "เงินฝากอิเล็กทรอนิกส์" คือ บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก ซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเยอะกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และเราสามารถเปิดบัญชีพร้อมกับทำธุรกรรมฝาก-ถอน-โอน ผ่านระบบออนไลน์ได้เองด้วย 

          ลองมาดูกันว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลออนไลน์ แต่ละธนาคารให้ดอกเบี้ยเท่าไร บัญชีไหนเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูง เรารวบรวมมาบอกแล้ว  

เงินฝากดอกเบี้ยสูง

อ่านเพิ่มเติม ดอกเบี้ยเงินฝาก 2564
1. เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ภาพจาก cimbthai

อัตราดอกเบี้ย

      ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี เฉพาะเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันได ดังนี้

cimb

         จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 1 ตุลาคม 2564

วิธีเปิดบัญชี

          1. เปิดบัญชีผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา โดยนำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคาร
          2. เปิดบัญชีผ่าน CIMB THAI Digital Banking และนำ QR Code ที่ได้รับไปยืนยันตัวตนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

เงื่อนไขของบัญชี

 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 
 • เปิดบัญชีได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
 • เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
 • สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่น ๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
 • สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี เพื่อการชำระสินค้าหรือกดเงินสดจากเอทีเอ็ม โดยฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ตลอดชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  
2. เงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  

อัตราดอกเบี้ย

เกียรตินาคินภัทร

          จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม
 
          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 27 กันยายน 2564 

วิธีเปิดบัญชี

         เปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. และนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือตู้ AIS Smart Kiosk หรือ NDID ผ่านแอปฯ ธนาคารอื่น

เงื่อนไขของบัญชี

 • เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 • ผู้ฝากต้องมี Email Address และต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE 
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน และมียอดคงเหลือน้อยกว่า 1,000 บาท คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน/บัญชี
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  
3. เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล Pro-Fit
LH Bank

อัตราดอกเบี้ย

 • เงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท : 1.50% ต่อปี
 • เงินฝากส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท : 0.25% ต่อปี
  (เงินรับฝากรวมสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท)
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคม

          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 6 ตุลาคม 2564    

วิธีเปิดบัญชี

         เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LH Bank M Choice

เงื่อนไขของบัญชี

 • สำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้) 
 • 1 ราย สามารถเปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท และไม่สามารถใช้เป็นบัญชีผูกคู่โอนได้ทุกกรณี
 • ไม่กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ แต่หากหลังเปิดบัญชีใหม่มียอดเงินฝาก 0 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 90 วัน บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ
 • ไม่กำหนดจำนวนครั้งการฝาก-ถอน หรือการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 • กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และยอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

4. Kept by krungsri

อัตราดอกเบี้ย

         Kept by krungsri เป็นแอปฯ เก็บเงินแนวใหม่ ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์อัตโนมัติหลากหลาย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1 กระเป๋า 2 กระปุก ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่างกัน คือ

 • กระเป๋า Kept บัญชีไว้ใช้ : 0.10% ต่อปี
 • กระปุก Grow บัญชีไว้เก็บ : 1.50% ต่อปี (คงที่ให้ 2 ปี)
 • กระปุก Fun บัญชีเก็บสนุก : 0.10% ต่อปี หากใช้ฟีเจอร์แอปฯ เก็บครบ 10 ครั้งในเดือน รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็น 1%* (อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.10% + 0.90% รวมเป็น 1% เป็นระยะเวลา 1 เดือน) 

  * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 3 สิงหาคม 2564  

จ่ายดอกเบี้ย

 • กระเป๋า Kept : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม 
 • กระปุก Grow : จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าที่กระเป๋า Kept ให้อัตโนมัติ
 • กระปุก Fun : จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Kept จากนั้นนำ QR code และบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ที่ธนาคารกรุงศรีฯ หรือ 7-Eleven หรือยืนยันตัวตนผ่านโมบายแบงกิ้ง (NDID)
 • การฝากเงินไว้ที่กระเป๋า Kept ไม่กำหนดขั้นต่ำ แต่หากต้องการเก็บเงินไว้ที่กระปุก Grow เพื่อรับดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี จะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท

เงื่อนไขของบัญชี

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15-60 ปีบริบูรณ์
 • มีบัตรประชาชนแบบ Smart card ที่รูปภาพและตัวอักษรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • มีเบอร์มือถือ และอีเมล
รายละเอียดเพิ่มเติม : keptbykrungsri.com, เฟซบุ๊ก Kept by krungsri  
5. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่
ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท : 1.50% ต่อปี
 • วงเงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท : 0.50% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม 

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่าน SCB EASY App  
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่จำกัด
 • ไม่มีกำหนดการดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชี 

เงื่อนไขของบัญชี

 • ผู้ฝากต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น โดยจำกัดคนละ 1 บัญชี
 • ต้องใช้บริการ Mobile Banking (SCB Easy APP) หรือ Internet banking (SCB Easy Net) ควบคู่กัน 
 • ต้องมีอีเมล เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือน Email Notification และ e-Statement พร้อมรับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชี
 • สามารถฝาก/ถอน/โอน ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท/เดือน เมื่อไม่เคลื่อนไหวบัญชีติดต่อกัน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์  
6. เงินฝาก GHB ALL Savings ธอส.

อัตราดอกเบี้ย

ธอส.

          จ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม 

          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 26 เมษายน 2564  

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : GHB ALL
 • เปิดบัญชีครั้งแรก 0 บาท และต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 500 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี หากไม่มีการโอนเงินฝากเข้าภายใน 45 วัน ธนาคารจะปิดบัญชี

เงื่อนไขของบัญชี

 • เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา 
 • 1 ราย ต่อ 1 บัญชี เท่านั้น และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่น หรือรับเงินรางวัล-ดอกเบี้ย-เงินต้น เมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส. ได้
 • สามารถโอนเงินชำระหนี้เงินกู้ได้
 • การโอนเงินที่ทำให้มียอดเงินฝากคงเหลือ 0 บาท ทำได้เฉพาะกรณีการปิดบัญชีเท่านั้น
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากในกรณีบัญชีหยุดการเคลื่อนไหว
 • ดอกเบี้ยเงินฝากได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

7. เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย

กรณีเปิดบัญชีดอกเบี้ยเงินฝากผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application

 • เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : 1.50% ต่อปี
 • เงินฝากส่วนที่เกินกว่า 1 ล้านบาท : 0.50% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT 

 • อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี 
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือผ่าน NDID
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝาก
 • กรณีเปิดบัญชีเป็นจำนวน 0 บาท หากไม่ทำรายการเคลื่อนไหว (ฝาก-ถอน) ภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี บัญชีจะถูกปิด
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Krungthai NEXT ต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

เงื่อนไขของบัญชี

 • รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • ต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 • สามารถเปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application ได้สูงสุด 5 บัญชี    
 • คิดค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท กรณียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหว 1 ปี และหากยอดคงเหลือเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย
8. ออมทรัพย์ มีแต่ได้ ออนไลน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ย

กรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์

          จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ในวันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 3 สิงหาคม 2564  

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน KMA ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.
 • กรณียังไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากบน KMA หรือเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน National Digital ID - NDID หรือยืนยันตัวตนผ่าน Krungsri i-CONFIRM
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เงื่อนไขของบัญชี

 • เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15-70 ปี
 • เปิดได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปิดบัญชี "ร่วม", บัญชี "เพื่อ" และ บัญชี "โดย"
 • ไม่สามารถสมัครบัตรเดบิตได้ และไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • เบิกถอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
9. บัญชีเงินฝาก K-eSavings ธนาคารกสิกรไทย 

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท : 1.50% ต่อปี
 • วงเงินส่วนเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป : 0.50% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม 

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. และยืนยันตัวตนผ่านจุด K CHECK ID หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เงื่อนไขของบัญชี

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
 • ต้องใช้บริการ K PLUS
 • มีค่าธรรมเนียมเดือนละ 50 บาท กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินต่ำกว่า 2,000 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย  
10. TMRW by UOB

อัตราดอกเบี้ย

บัญชีเงินฝาก TMRW แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
 • บัญชีเงินฝาก TMRW Everyday : 0.10% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝาก TMRW Savings : ไม่เกิน 1 ล้านบาท = 1.30% ต่อปี, ยอดเงินมากกว่า 1 ล้านบาท = 0.25% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยเงินจะเข้าบัญชีในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่านแอปฯ TMRW และกด "สมัครบริการ" เพื่อสมัครและเปิดบัญชี TMRW จากนั้นให้ยืนยันตัวตนที่ตู้ TMRW Kiosk ภายใน 14 วัน
 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เงื่อนไขของบัญชี

 • เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สามารถเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วม บัญชี "เพื่อ" และบัญชี "โดย"
 • ต้องสมัครบัตรเดบิต TMRW และเชื่อมโยงกับบัญชี TMRW Everyday (ฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรก)
 • สามารถถอนเงิน โอนเงิน เข้า-ออก บริการพร้อมเพย์ และชำระบิลจากบัญชี TMRW Everyday ได้
 • เงินในบัญชี TMRW Savings สามารถโอนไปยังบัญชี TMRW Everyday ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถเบิกถอนเงิน โอนเงิน ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต หรือชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จากบัญชี TMRW Savings ได้
 • การฝากเข้าบัญชี TMRW Savings สามารถทำได้โดยการโอนจากบัญชี TMRW Everyday ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน 
 • กรณีบัญชี TMRW Everyday ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จะเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท/เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม : tmrwbyuob  
11. เงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit
ธนาคารไอซีบีซี ไทย

อัตราดอกเบี้ย

 • เงินฝากออมทรัพย์ Online Deposit อัตราดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

          * อัตราดอกเบี้ยวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

วิธีเปิดบัญชี

 • เปิดบัญชีผ่าน ICBC Internet Banking หรือผ่าน ICBC Mobile Banking ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมาแสดงตนที่สาขา หรือส่งเอกสารในการเปิดบัญชีเพิ่มเติม
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ แต่ต้องมากกว่า 0 บาท

เงื่อนไขของบัญชี

 • สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
 • ไม่รับฝากบัญชีประเภท "เพื่อ" "โดย" บัญชีคณะบุคคล และบัญชีร่วมทุกชนิด
 • เปิดได้คนละ 1 บัญชี
 • ไม่สามารถฝาก-ถอนเงินโดยตรงจากบัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ได้ ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ICBC ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานทางอินเทอร์เน็ตที่เคาน์เตอร์ธนาคารไว้เท่านั้น เพื่อใช้รองรับการฝากและถอนเงิน โดยการโอนเงินระหว่าง 2 บัญชี  
 • บัญชีออมทรัพย์ Online Deposit ไม่สามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ ได้นอกจากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งเป็นชื่อบัญชีของลูกค้าเองเท่านั้น
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารไอซีบีซี ไทย  
          หากสนใจเปิดบัญชีเงินฝากดิจิทัลของธนาคารไหนก็สามารถเปิดบัญชีได้เลย ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2564 เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลออนไลน์ของแบงก์ไหนดี อัปเดตล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:44:06 143,838 อ่าน
TOP