x close

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2563 ได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้าง เข้าบัตรคนจนวันไหน

          บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2563 จะมีเงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ใครรอรับเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ ตามมาอ่านกัน
          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือ ในเดือนมิถุนายน 2563 ยังคงได้รับสิทธิสวัสดิการจากบัตรคนจน เหมือนเดิม ทั้งวงเงินซื้อสินค้า ค่าโดยสาร ส่วนลดต่าง ๆ แต่เงินช่วยเหลือส่วนนี้จะเข้าบัตรวันไหนบ้าง แล้วสามารถกดออกมาใช้ได้ไหม มาเปิดปฏิทินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กันเลย
บัตรคนจน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

         
          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

     ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น
 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
วันที่ 15 มิถุนายน 2563
บัตรคนจน

เงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยคาดว่าจะมีการเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ตามกำหนดเดิม ซึ่งจะได้รับอัตรา ดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี VAT 5%

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนพฤษภาคม 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

  ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน
วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรคนจน

          ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

บัตรคนจน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่
เงินเยียวยาโควิด 19
          ได้รับเงินเท่าไร : 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) โดยคาดว่าในเดือนมิถุนายน จะมีเงินเข้าบัตรคนจน 2,000 บาท (จ่ายย้อนหลังเดือนพฤษภาคม + เงินประจำเดือนมิถุนายน) อย่างไรก็ตาม หากจ่ายไม่ทันในเดือนมิถุนายน ก็อาจยกยอดไปจ่ายทีเดียว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม
         
          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ โควิด 19 อื่น ๆ มาก่อน เช่น โครงการเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5,000 บาท, เงินชดเชยจากประกันสังคม หรือเงินเยียวยาเกษตรกร เป็นต้น
          ทั้งนี้ วันที่เงินเข้าบัตรคนที่ระบุไว้ เป็นวันที่เริ่มทยอยจ่าย ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลาง, ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2563 ได้เงินช่วยเหลืออะไรบ้าง เข้าบัตรคนจนวันไหน โพสต์เมื่อ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 16:10:39 290,386 อ่าน
TOP