x close

กฟน. เผยแนวทาง ลดค่าไฟฟ้า มี.ค. - พ.ค. 63 มีวิธีคำนวณอย่างไรบ้าง ดูเลย

 

          การไฟฟ้านครหลวง เผยแนวทาง ลดค่าไฟฟ้า มี.ค. - พ.ค. 63 ใช้ค่าไฟเดือน ก.พ. เป็นฐาน ชำระเงินตามเกณฑ์ใหม่ 12 พ.ค. เป็นต้นไป

ลดค่าไฟฟ้า

          วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในสถานการณ์ โควิด 19 เป็นเวลา 3 เดือน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ใช้ไฟฟรี 

           ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ของค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563

- ลดค่าไฟ

           ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 (ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน) และประเภท 1.3 (คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราตามช่วงเวลาของการใช้) จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ในค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนฐาน

          - หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง เช่น เดือนกุมภาพันธ์

          - หากมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน (กุมภาพันธ์)

          - หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801-3,000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน ส่วนที่เกินมาคิด 50%

          - หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน ส่วนที่เกินมาคิด 70%

วิธีการคำนวณค่าไฟ

          ยกตัวอย่าง เดือนกุมภาพันธ์ ใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 500 หน่วย ดังนั้น หน่วยเดือนฐานคือ 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้า ดังนี้...

          - ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง คือ สมมติว่าเดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟ 400 หน่วย เหมือนเดิม ไม่ต้องจ่ายตามเดือนกุมภาพันธ์ ที่ใช้ไป 500 หน่วย

          - ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน คือ สมมติว่าเดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย คิดค่าไฟฟ้าเท่าเดือนกุมภาพันธ์ คือ 500 หน่วย เท่านั้น

          - ใช้ไฟเกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย สมมติว่าเดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 1,500 หน่วย วิธีคิดคือ 500 + [(1,500-500) x 50%] = 1,000 หน่วย ดังนั้น ในเดือนเมษายน ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 1,000 หน่วย

          - ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย สมมติว่าเดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย วิธีคิดคือ 500 + [(3,500-500) x 70%] = 2,600 หน่วย ดังนั้น ในเดือนเมษายน ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ 2,600 หน่วย

ดูอย่างไร ว่าบิลเดือนไหนที่จะใช้เป็นหน่วยเดือนฐาน

          - หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563

          - หน่วยเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563

          - หน่วยเดือนเมษายน 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

          - หน่วยเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563

จ่ายค่าไฟเกินไปแล้ว ทำอย่างไร

          โดยตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ ไปชำระค่าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ ส่วนกรณีได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้สิทธิ์ส่วนลด การไฟฟ้านครหลวง จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ลดค่าไฟฟ้า

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กฟน. เผยแนวทาง ลดค่าไฟฟ้า มี.ค. - พ.ค. 63 มีวิธีคำนวณอย่างไรบ้าง ดูเลย อัปเดตล่าสุด 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:49:30 92,449 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP