x close

ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า กฟน. ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้สักที เพราะอะไร มีคำตอบ


          กฟน. คืนเงินประกันไฟฟ้าแล้ว 1.1 ล้านราย อีก 9 แสนรายยังไม่ได้คืน เผยสาเหตุ คนลงทะเบียนคืนค่าประกันไฟฟ้าแล้วไม่ได้รับเงิน บางคนลงทะเบียนผิดเงื่อนไข บางคนได้เงินไปแล้วไม่รู้ตัว เพราะบวกดอกเบี้ยให้ด้วย และสาเหตุอื่น ๆ อีกตามนี้...

ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า

          จากกรณี การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ 2 ล้านราย และได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า 1.1 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 3,125 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ยังมีหลายคนที่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินสักที โดยทาง กฟน. ได้ชี้แจงเหตุผลที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้รับเงินประกัน โดยหนึ่งในนั้นเป็นเพราะกระบวนการตรวจสอบข้อมูล ที่ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมไม่ผิดพลาด และสามารถตรวจสอบได้วันละประมาณ 1 แสนราย เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. แล้ว ต้องส่งข้อมูลไปยังธนาคาร ซึ่งธนาคารก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกระยะหนึ่ง

          อย่างไรก็ตาม ในจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน มีอยู่ประมาณ 9 แสนรายนั้น กฟน. พบว่าอาจมีสาเหตุมาจากการผิดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

คืนเงินประกันไฟฟ้า

1. ลงทะเบียนผิดองค์กร

          เนื่องจาก กฟน. ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เท่านั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวัดดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เว็บไซต์ PEA เท่านั้น คลิกที่นี่ ()

2. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินประกัน

          เนื่องจากหลักการคืนเงินประกันจะพิจารณาว่า ผู้ลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันประกันไฟฟ้า นั้น มีชื่อ-นามสกุล ตรงกับผู้วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้หรือไม่ ดังนั้น หากชื่อ-นามสกุล ไม่ตรง ก็จะไม่ได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรง เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเป็นทายาทของผู้วางเงินประกัน จะต้องรอข้อความ SMS จาก กฟน. แจ้งให้ยื่นเอกสารยืนยันเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA คลิกที่นี่

3. รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกัน

          เพื่อป้องกันการลักลอบสวมสิทธิ์เงินประกันของผู้อื่น จึงกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่เลือกรับเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร ต้องใช้บัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้น หากเลือกบัญชีที่ชื่อไม่ตรง จะต้องรอข้อความแจ้งผลลงทะเบียนไม่สำเร็จ แต่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

4. รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์

          กฟน. ให้เลือกช่องทางการรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ แต่ต้องเป็นประเภทผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น โดยผู้ที่เลือกบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ จะต้องรอข้อความแจ้งผลลงทะเบียนไม่สำเร็จ แล้วค่อยลงทะเบียนใหม่

5. ระบบคืนเงินประกันผ่านเซเว่นอีเลฟแล้ว แต่ผู้ขอคืนเงินประกันยังไม่ไปรับเงิน

          สำหรับผู้ลงทะเบียนที่รับเงินคืนผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อ กฟน. ตรวจสอบสำเร็จแล้ว จะแจ้งข้อความ SMS ที่ระบุจำนวนเงิน และรหัส PIN CODE ไปยังเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนใช้ยื่นรับเงินพร้อมกับแสดงบัตรประชาชน และพบว่ามีผู้ที่ได้รับเงินผ่านเซเว่นอีเลฟแล้วจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ไปรับเงิน และหากไม่ไปรับใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งผ่าน SMS จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งนั้น แต่หลังถูกยกเลิกแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนครั้งใหม่ได้ตามปกติ

ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า

          โดยผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้เลือกรับเงินในแต่ละช่องทาง จะได้รับเงินตามระยะเวลาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเงินที่เลือก ซึ่งมีกรอบระยะเวลา ดังนี้

          1. พร้อมเพย์ ประมาณ 3 วันทำการ

          2. โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ประมาณ 7 วันทำการ (ธนาคารกรุงเทพ เริ่มโอนวันแรก 20 เมษายน 2563)

          3. โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 10 วันทำการ

          4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ประมาณ 3 วันทำการ

          นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ขอคืนเงินประกันบางส่วนที่ได้รับเงินแล้ว แต่เข้าใจผิดว่ายังไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่คืนให้ เพราะยอดเงินที่ได้รับคืน ไม่ตรงกับยอดเงินที่เคยวางเงินประกันไว้ ซึ่งในเรื่องนี้เกิดจาก กฟน. ได้คืนเงินประกันพร้อมกับดอกเบี้ยจากการวางเงินประกัน ในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ขอคืนเงินประกัน กฟน. จะคำนวณดอกเบี้ยให้ต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีการขอคืนเงินประกันนั้น ๆ

          สำหรับผู้ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงิน รวมถึงตรวจสอบรหัสการยืนยันการรับเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสของท่านได้ คลิกที่นี่ ในเมนูตรวจสอบเรื่อง โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมกับหมายเลขรับเรื่อง 10 หลัก

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 <<  ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า กฟน. ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้สักที เพราะอะไร มีคำตอบ อัปเดตล่าสุด 20 เมษายน 2563 เวลา 07:51:48 246,247 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP