x close

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง เริ่ม 15 เม.ย.

          ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน สู้วิกฤตโควิด 19 วงเงินสูงสุดคนละ 10,000 และ 50,000 ใช้เอกสารอะไรบ้าง คุณสมบัติแบบไหนถึงเข้าเกณฑ์ ลงทะเบียนอย่างไร ดูเลย เตรียมพร้อมเปิดลงทะเบียนวันแรก 15 เม.ย. 63
วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน จะมีการปล่อยสินเชื่อโครงการ "ธนาคารประชาชน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 250 บาทต่อเดือน เท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี และให้ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

          อ่านข่าว : ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 250 บาท โปรโมชั่นเด็ด เพื่อคนทำงานท่องเที่ยว
 

          ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2563 ธนาคารออมสิน รายงานว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง www.gsb.or.th โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
กู้5000

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน
โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
          2. สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
          3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
          4. ไม่ต้องมีหลักประกัน
          5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น
          2. สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี)
          3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
          4. ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
          5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และคลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (เปิดให้ลงทะเบียน 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563)

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

2. เลือกเมนู ผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท หรือผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, E-mail ถ้ามี, อาชีพ, รายได้, ผลกระทบ, เลขบัญชีธนาคารออมสิน

4.  ลงทะเบียนเสร็จจะได้รับ SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้

4.1 สำหรับผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท ใช้เอกสาร ดังนี้
          - สำเนาบัตรประชาชน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน
          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
          - หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
          - เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
4.2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท
          - สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
          - สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
          - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
          - เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
          - หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
          - กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
          - หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)
          - เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)
วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

5. ติดต่อธนาคารตามที่นัดหมาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติวงเงินจะได้รับ SMS แจ้ง และนัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 วัน

7. ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเครดิต หรือบัตร ATM

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 10,000 ดอกเบี้ย 10 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง เริ่ม 15 เม.ย. อัปเดตล่าสุด 15 เมษายน 2563 เวลา 19:21:20 789,966 อ่าน
TOP