x close

ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 250 บาท โปรโมชั่นเด็ด เพื่อคนทำงานท่องเที่ยว

 

          ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ธนาคารเพื่อประชาชน ปล่อยเงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 250 บาทต่อเดือน โปรโมชั่นเด็ด เพื่อคนทำงานการท่องเที่ยว สู้วิกฤต COVID-19

ธนาคารออมสิน
ภาพจาก KhunO / Shutterstock.com

          จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้ผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งมี 2 มาตรการที่มาจากธนาคารออมสิน คือ สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาท สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท ซึ่งใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท จาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 175 บาท

          อ่านข่าว : มาแล้ว มาตรการช่วย กู้ออมสิน มนุษย์เงินเดือน ที่ลง เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้ กู้ 50,000 ดอก 175 บาท !
ธนาคารออมสิน
          ล่าสุด (9 เมษายน 2563) ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อโครงการ "ธนาคารประชาชน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID 19 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 250 บาทต่อเดือน เท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี และให้ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก

          นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้กู้ โดยการแถมประกันคุ้มครองภาวะติดโรคโควิด 19 ให้อีกด้วย วงเงิน 1,000,000 บาท โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้

ธนาคารออมสิน
          สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน มีรายละเอียดการยื่นกู้ ดังนี้...

คุณสมบัติผู้กู้

          1. ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
          2. ผู้มีอาชีพอิสระ หรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
          3. พนักงาน/ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
จำนวนเงินให้กู้

          ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ให้กู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยเมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท กับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 
ระยะเวลาชำระเงินกู้

          ให้กู้ได้ไม่เกิน 3-5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

          1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน (Flat Rate)

          2. อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน
 
หลักประกันการกู้เงิน

          สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

          1. ผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

          2. ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ขั้นตอนการยื่นกู้

          ยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1115

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ธนาคารออมสิน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ 50,000 ดอกเบี้ย 250 บาท โปรโมชั่นเด็ด เพื่อคนทำงานท่องเที่ยว อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2563 เวลา 17:56:30 260,796 อ่าน
TOP