x close

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม ชดเชยเงินหากถูกเลิกจ้าง-กักตัว ช่วงโควิด 19


           ประกันสังคม ประกาศย้ำ ผู้ประกันตน ลงทะเบียนว่างงาน จากโควิด 19 ยื่นขอรับเงินชดเชยผ่านเว็บ สปส. เท่านั้น ส่วนกรณีว่างงานจากอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกับโควิด สามารถขอรับประโยชน์ทดแทน ผ่านเว็บกรมการจัดหางาน


ประกันสังคม
ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

           เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานว่า นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงาน ประกันสังคม เผยถึงช่องทางการ ลงทะเบียนประกันสังคม ของผู้ประกันตน กรณีได้รับผลกระทบเป็นคนว่างงาน จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ว่า สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่องทางการให้บริการเป็นพิเศษสำหรับผู้ประกันตน สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุ ดังนี้           วิธีการลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม
          
           ใครลงทะเบียน ประกันสังคม ได้บ้าง

           - คนที่พบกับเหตุสุดวิสัย เช่น นายจ้างไม่ให้ทำงาน/กักตัว 14 วัน : ประกันสังคมจ่าย 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 180 วัน

           - คนที่ถูกภาครัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว : ประกันสังคมจ่าย 50% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน

           ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม

           - เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th เท่านั้น ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคม


           - กรณีเป็นลูกจ้าง ให้กรอก กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับลูกจ้าง) ที่นี่

           - กรณีเป็นนายจ้าง ให้กรอกแบบรับรองยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง) ที่นี่ เพราะนายจ้างจำเป็นต้องรับรอง กรอกข้อมูลในส่วนนี้เพื่อยื่นประกอบกัน

ประกันสังคม

           หากลาออกจากงานช่วงโควิด 19 พอดี/ตกงานเพราะโควิด 19 ทำอย่างไร

           - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบในเว็บไซต์กรมการจัดหางาน ก่อนเป็นลำดับแรก

           - เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน พร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) จะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบ

           - เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอ "รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form" บนเว็บไซต์ 

           - รายงานตัวเดือนละครั้ง ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน  

           ใครได้บ้าง/ได้เท่าไร 

           - คนที่ถูกเลิกจ้างตามปกติ หรือคนที่ลาออกตามปกติ ไม่เข้าเกณฑ์คนที่ถูกสั่งพักงาน หรือสถานประกอบการถูกรัฐสั่งให้ปิด 

          - กรณีถูกเลิกจ้าง : ได้รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน 

          - กรณีลาออก : ได้รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน 

           นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะกรอก E-forms ทางประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางสำหรับการส่งแบบในทุกกรณี โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ประกันสังคม

           1. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ 

           2. ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 

           3. ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด 

           4. ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

           
           ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูล ประกันสังคม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ผ่านช่องทาง e-mail, Web board. Live chat และทาง Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือโทร. 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียนประกันสังคม ชดเชยเงินหากถูกเลิกจ้าง-กักตัว ช่วงโควิด 19 อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2567 เวลา 14:24:44 421,344 อ่าน
TOP