x close

การไฟฟ้านครหลวงแจง สรุปขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว จะเสียสิทธิ์อะไรไหม ?

          การไฟฟ้านครหลวงแจง ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว ยังได้รับบริการเหมือนเดิม ถ้ามิเตอร์พัง การไฟฟ้ารับผิดชอบเอง

การไฟฟ้าแจงนครหลวง

          จากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 (โควิด 19) ด้วยการคืนเงินประกันไฟฟ้านั้น หลายคนต่างสงสัยว่า เงินประกันไฟฟ้า คืออะไร และหากขอคืนค่าประกันแล้วจะเสียสิทธิ์อะไรหรือไม่นั้น

          ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA ระบุว่า "การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดย MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่าง ๆ จาก MEA ดังเดิม

          ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใด ๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ MEA ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า"

อ่าน : วิธีลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า มีสิทธิ์ได้ทุกบ้าน 300-6,000 บาท


การไฟฟ้าแจงนครหลวง

การไฟฟ้าแจงนครหลวง

>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID 19 << ได้ที่นี่

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก การไฟฟ้านครหลวง MEA

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การไฟฟ้านครหลวงแจง สรุปขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว จะเสียสิทธิ์อะไรไหม ? อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2563 เวลา 10:37:05 46,013 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP