x close

10 อันดับสายงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ปี 2563 อาชีพไหนมาแรง

          อาชีพ ปี 2563 กลุ่มสายงานไหนที่กำลังมาแรงที่สุด ดูไว้ก่อนอัปสกิล เลือกงานเองได้ ใคร ๆ ก็ต้องการ
10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการ

          คนวัยทำงานยุคใหม่ต้องปรับตัวและอัปสกิลให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานมากขึ้น หลังจากเศรษฐกิจประเทศไทยและทั่วโลกชะลอตัว ตั้งแต่ปลายปี 2562 มาจนถึงไตรมาสแรกของปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศคือ ภัยแล้ง ความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณปี 63 และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการทำธุรกิจในวงกว้าง

          ทิศทางแรงงานและการจ้างงานในครึ่งปีแรก จึงส่งสัญญาณชะลอตัว โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานเชิงนวัตกรรม สรุปภาพรวมในปีนี้ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการรัดเข็มขัดและจ้างงานเข้มงวดมากขึ้น แรงงานยุคนี้จึงต้องมี Multiple skill พัฒนาเสริมทักษะให้ตนเองมีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้น ๆ พร้อมกับแนะนำสายงานที่เป็นที่ต้องการ ทั้งในมุมมองของนายจ้างและแรงงาน และกลุ่มธุรกิจที่กำลังต้องการคนมากที่สุดด้วย มาดูกันว่า มีสายงานไหนบ้าง และตรงตามความสามารถที่เรามีหรือไม่

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (นายจ้าง)

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการ

          เมื่อสำรวจกว่า 1,864 บริษัท ที่กำลังต้องการแรงงาน พบว่า นายจ้างต้องการกลุ่มงานขายและการตลาด มากที่สุด เพราะการเสนอขาย ให้ข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า สำคัญมากต่อการกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้จ่าย ในสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ ขณะที่การตลาด ก็สำคัญในการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้สินค้าและบริการ เป็นที่รู้จัก คนที่มีอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จึงเป็นที่ต้องการมากในตอนนี้

          ส่วนสายงานที่กำลังมาแรงคือ งานระยะสั้นต่าง ๆ (Temporary & Contract) ที่ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ผลมาจากองค์กรหันมาเริ่มจ้าง Outsource หรือ Freelance กันมากขึ้น เพราะคนกลุ่มนี้มีทักษะเฉพาะทาง และค่าแรงสามารถต่อรองได้ ทำให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และได้งานที่มีคุณภาพ อีกทั้งการมีสัญญากำหนดระยะเวลา ทำให้คอยปรับเปลี่ยนแก้ไขงานได้ตามต้องการ ในงบประมาณที่กำหนด นายจ้างจึงไม่จำเป็นต้องมีพนักงานประจำ แรงงานเองก็ทำงานได้อิสระ ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

          ด้านไอที ก็น่าจับตามอง เพราะองค์กรยุคใหม่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ Big Data ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกิจในอนาคต ทำให้อาชีพ Programmer Data Analysis Data Scientist มีความต้องการแบบก้าวกระโดด เพราะจะช่วยพัฒนาโปรแกรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับมือความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

10 สายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงาน (ลูกจ้าง)

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการ

          ด้านผลสำรวจจากผู้สมัครงาน 135,589 ราย พบว่า อาชีพที่แรงงานอยากทำมากที่สุด อันดับ 1 อยู่ในกลุ่มสายงานขายและการตลาดเช่นเดียวกัน โดยคิดเป็น 23.74% จากจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมด สาเหตุอาจเกิดจากสายงานกลุ่มนี้ สามารถเรียนรู้ได้ ไม่ต้องมีทักษะมาก่อน ทำให้โอกาสค่อนข้างเปิดกว้างกว่าสายงานอื่น ๆ และยังมีค่าคอมมิชชั่นที่ช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สะท้อนให้เห็นว่า ทักษะการขายเป็นสิ่งสำคัญ เป็นโอกาสของใครก็ตามที่อยากจะเติบโตในสายงานนี้ในอนาคต

กลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก

          แมนพาวเวอร์ ประเทศไทย ยังได้สำรวจในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่ต้องการแรงงานสูงสุดด้วย โดยพบว่ามี 3 อันดับหลัก ๆ ได้แก่

          1. งานด้านบริการ

          ไม่ว่าจะเป็นงานบริการเฉพาะกิจ, ขนส่งและโลจิสติกส์, การท่องเที่ยวและสันทนาการ, สื่อและสิ่งพิมพ์, การแพทย์, พาณิชย์ คิดเป็น 25.80%

          2. สินค้าอุตสาหกรรม

          อุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ยานยนต์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ โดยมีความต้องการแรงงาน 17.73%

          3. สินค้าอุปโภคบริโภค

          กลุ่มธุรกิจที่ผลิตของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, แฟชั่น, ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ คิดเป็น 13.39% จากจำนวนความต้องการแรงงานทั้งหมด

          พร้อมกันนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ยังแนะนำแรงงาน ให้เร่งปรับตัวรับมือกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของการจ้างงานมากขึ้น โดยถึงแม้เทคโนโลยีกำลังเข้ามาแทนที่แรงงานคน แต่อาชีพในสายงานและกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มก็ยังต้องการคนจำนวนมาก ในการขับเคลื่อนองค์กร เราจึงควรคอยอัปสกิล และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างมูลค่าให้กับตนเองอยู่เสมอ

10 อันดับสายงานที่เป็นที่ต้องการ

ข้อมูลและภาพจาก
แมนพาวเวอร์ ประเทศไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 อันดับสายงานที่นายจ้างต้องการตัวมากที่สุด ปี 2563 อาชีพไหนมาแรง อัปเดตล่าสุด 5 มีนาคม 2563 เวลา 21:10:58 102,445 อ่าน
TOP