x close

เปิดฐานเงินเดือนปี 2563 ตั้งแต่เด็กจบใหม่-ผู้บริหาร อาชีพไหนได้เงินสูงสุด

          ฐานเงินเดือน 2563 ของอาชีพต่าง ๆ จากการสำรวจล่าสุด มาดูกันว่าทำงานอะไรถึงมีรายได้สูง เงินเดือนเยอะในปีนี้
          เป็นประจำทุกปีที่บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ผู้ให้บริการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ได้จัดทำคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี หรือ Salary Guide 2020 ซึ่งได้รวบรวมอัตราเงินเดือนในสายอาชีพต่าง ๆ กว่า 800 ตำแหน่ง จากบริษัทชั้นนำกว่า 3,000 บริษัท ทั้งอัตราเงินเดือนในกลุ่มเด็กจบใหม่ พนักงานมีประสบการณ์ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

          หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวเป็นภาพรวมอัตราเงินเดือนโดยประมาณ ซึ่งอาจมีบางตำแหน่งได้เงินเดือนต่ำกว่าหรือสูงกว่า ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถของผู้สมัครงาน สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละองค์กร
เด็กจบใหม่
ฐานเงินเดือน 2563

          เมื่อเทียบกับเรตเงินเดือนเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พบว่า ฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศของเด็กจบใหม่มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากเดิมอยู่ที่ต่ำสุด 9,000 บาท มาเป็นเริ่มต้น 12,000 บาท และสูงสุดที่ 40,000 บาท โดยในปีนี้พบว่า เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่จะได้เงินเดือนราว 18,000-25,000 บาท

          ขณะที่อาชีพที่ทำเงินสูงสุดสำหรับเด็กจบใหม่ในปีนี้ ได้แก่ อาชีพ "Programmer/Software Developer" ที่มีเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาท เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดสูง หลาย ๆ องค์กรต่างก็ต้องการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง หากเด็กจบใหม่มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ตรงตามที่องค์กรกำหนด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง 40,000 บาท หรืออาจมากกว่านั้น ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละองค์กรด้วย

          ส่วนอาชีพของเด็กจบใหม่ที่มีอัตราเงินเดือนรองลงมา คือ สูงสุดอยู่ที่ 35,000 บาท/เดือน มีหลายสายงาน อาทิ
          - สายงานวิศวกรรม เช่น Sales Engineer
          - งาน Admin เช่น Executive Secretary, Personal Assistant, Project Coordinator (General)
          - งานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม, Account Executive ภาษาญี่ปุ่น, Sales & Marketing Executive, Sales Engineer ภาษาญี่ปุ่น, Sales Executive / Officer

          ขณะที่เงินเดือนสูงสุด 30,000 บาท จะอยู่ในตำแหน่ง ดังนี้
          - สายงานบัญชี เช่น Accounting Analyst, Accounting Executive / Officer, Internal Auditor, Project Accountant
          - สายงานฝ่ายและการตลาด เช่น Marketing Researcher / Analyst, Sales Engineer
          - สายงาน IT และ Digital เช่น Help-Desk Support, Programmer, Web Designer
          - งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Programmer / Software Developer (Mobile Applications)
          - งานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น Graphic Designer, Design Engineer, Electrical Engineer

พนักงานมีประสบการณ์
ฐานเงินเดือน 2563

          สำหรับพนักงานมีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาท สูงสุดอาจได้ถึง 80,000 บาท ส่วนพนักงานที่มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 35,000-120,000 บาท ซึ่งสายงานที่จะได้รับเงินเดือนในอัตราสูง ส่วนใหญ่เป็นงานด้าน IT และ Digital อย่างเช่น Sales Executive / Officer (Technical) รวมทั้งงานที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ตำแหน่ง Sales IT, System Analyst, Business Analyst, System Engineer, เลขานุการ, PA, ล่าม, Project Coordinator
ผู้จัดการ-ผู้บริหารระดับสูง
ฐานเงินเดือน 2563

          ในส่วนของพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป เงินเดือนสตาร์ต 50,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท ซึ่งอาชีพรายได้ดีก็อย่างเช่น
          - สายงานบัญชี-การเงิน เช่น Account Director, Account Manager, Finance and Accounting Director / VP, Chief Financial Officer (CFO)
          - สายงานวิศวกรรม เช่น Business Development Manager / Specialist (Technical)
          - งานด้านโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Plant Manager, VP - Sales & Marketing
          - งานอื่น ๆ เช่น General Manager

          ขณะที่ผู้บริหารระดับสูง เงินเดือนสตาร์ต 100,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท โดยตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนสูง ๆ คือ Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Operationg Officer (COO), Managing Director รวมถึง Director / General Manager

ฐานเงินเดือน 2563

ภาพจาก adecco

          จะเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงมีอัตราเงินเดือนที่ก้าวกระโดดจากปีก่อนในทุกตำแหน่ง สาเหตุจากสภาพการตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ละองค์กรต่างต้องการคนเก่งในหลากสาขา เพื่อเข้ามากำหนดทิศทางการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วย Digital Transformation แต่จำนวนของผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะขาดแคลน (Talent Shortage) องค์กรจึงต้องเพิ่มค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและเก็บรักษาผู้บริหารมือดีได้มากขึ้น

          ข้อมูลนี้สอดคล้องกับเทรนด์โลกที่พบว่าช่องว่างเงินเดือนระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการกับผู้บริหารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ที่ทำให้กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ถูกทดแทนด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้เกิดภาวะแรงงานล้นตลาด ขณะที่ผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีทักษะทางด้านดิจิทัล กลับเกิดภาวะขาดแคลน ทำให้อัตราค่าตอบแทนของพนักงานในกลุ่มผู้บริหารพุ่งสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่างานในตำแหน่งอื่น ๆ
ฐานเงินเดือน 2563

ภาพจาก adecco

          ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย ยังเผยด้วยว่า แนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันเป็นในรูปแบบฟรีแลนซ์เข้ามาผสมผสานกันมากขึ้น เพื่อลดรายจ่ายประจำของบริษัท ส่วนการจ้างงานในรูปแบบพนักงานประจำ องค์กรก็ต้องการพนักงานที่มีทักษะที่หลากหลายมากขึ้น มีความรู้และทักษะรอบด้านเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น ในอนาคตแนวโน้มของการกำหนดอัตราเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สมัครมากกว่าใบปริญญา เพราะความรู้ที่เรียนมาจะล้าหลังกว่าความรู้ในโลกการทำงานจริง คนทำงานจึงต้องหมั่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะอยู่เสมอ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเอง ทำให้องค์กรยอมจ่ายเงินเดือนที่สูงขึ้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก
adecco
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดฐานเงินเดือนปี 2563 ตั้งแต่เด็กจบใหม่-ผู้บริหาร อาชีพไหนได้เงินสูงสุด อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:17:20 422,056 อ่าน
TOP