เช็กวันรับเงินบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2562 เงินเข้าเมื่อไหร่ จะได้รับค่าอะไรบ้าง

           เปิดปฏิทินวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2562 ผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินวันไหนบ้าง 
          หลังรัฐบาลได้ออก 4 มาตรการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกรอบ ซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 

เจาะรายละเอียด 4 มาตรการเพิ่มเงินบัตรคนจน 2562

          ทำให้ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีวงเงินของมาตรการต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายการ สำหรับใครที่อยากตรวจสอบว่า ในเดือนพฤษภาคม จะได้รับเงินในวันไหนบ้าง กระปุกดอทคอม รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว โดยวันที่ดังกล่าวเป็นการเริ่มจ่ายงวดแรกเข้าบัตร และจะทยอยจ่ายหลังจากนั้นให้จนครบ ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละคนอาจได้รับเงินไม่พร้อมกัน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นคนละ 500 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

เงินฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย 100-200 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 

ค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ 50-100 บาทต่อเดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป

เงินช่วยเหลือพ่อแม่ช่วงเปิดเทอม 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน :  ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา 

เงินช่วยเหลือเกษตรกร 1,000 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบี้ยผู้พิการ 200 บาท (ได้รับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 

เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา : ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า : ไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

สำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ มีดังนี้

บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม

บัตรคนจนเดือนพฤษภาคม

ภาพจาก Winning7799 / Shutterstock.com


          ใครมีสิทธิ์รับเงินในมาตรการไหนบ้างในเดือนพฤษภาคม 2562 ก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและวันจ่ายเงินเข้าบัตรกันได้เลย   

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กวันรับเงินบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2562 เงินเข้าเมื่อไหร่ จะได้รับค่าอะไรบ้าง โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:15:39 254,194 อ่าน
TOP