5 มาตรการลดหย่อนภาษี 2562 เพิ่มเติม เช็กเลย ! ซื้ออะไร ขอคืนภาษีได้เท่าไร

           ลดหย่อนภาษี 2562 เพิ่มเติมได้อีกหลายรายการ ค่าใช้จ่ายแบบไหนจะยื่นขอคืนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาได้บ้าง มาเช็กรายละเอียดกัน

          สำหรับใครที่มองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562 ปีนี้มีทางเลือกให้เราลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายรายการเลย หลังจากรัฐบาลไฟเขียวมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ให้การซื้อสินค้าและบริการบางรายการ ยื่นลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาได้ วันนี้กระปุกดอทคอม นำรายละเอียดเบื้องต้นมาแจกแจงแล้ว

1. ซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา

          เงื่อนไข : สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา เช่น ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายสำหรับเล่นกีฬา จากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

          จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 15,000 บาท

          ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

          หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

2. ซื้อหนังสือ

ภาพจาก Hickman / Shutterstock

          เงื่อนไข :
          - สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book
          - ต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการในปรเทศไทย และออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้

         จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : เมื่อรวมกับการซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติ 2561 ในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

         เช่น ช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ได้ซื้อหนังสือในโครงการช้อปช่วยชาติไปแล้ว 5,000 บาท จะเหลือวงเงินที่สามารถซื้อหนังสือเพื่อขอลดหย่อนภาษีตลอดทั้งปีได้อีกเพียง 10,000 บาท

         ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

         หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

3. ซื้อสินค้าโอทอป (OTOP)

          เงื่อนไข : ต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน  

          จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 15,000 บาท

          ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562

          หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

4. ท่องเที่ยวไทย

          เงื่อนไข :
          สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องเป็นค่าบริการ ดังนี้

          - เป็นค่าที่พักในโรงแรมเมืองรองที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

          - เป็นค่าที่พักโฮมสเตย์เมืองรองที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          - เป็นค่าที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โดยเจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อหารายได้เสริม มีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องจดแจ้งข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว

          - เป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง

          - เป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          จำนวนเงินลดหย่อนภาษี :
         - ท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท
         - ท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20,000 บาท
         *รวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 20,000 บาท
 

         ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 30 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
 

         หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยต้องระบุชื่อผู้มีเงินได้ที่จ่ายเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินไว้อย่างชัดเจน

          ส่วนใบจองห้องพัก หรือใบเสร็จจากเว็บไซต์ที่ให้บริการจองโรงแรม ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้

          อย่างไรก็ตาม หากเป็นค่าบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต้องระบุลำดับที่ได้รับการรับรองเส้นทางท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหลักฐานการรับเงินด้วย

เที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง มีจังหวัดไหนบ้าง

          เมืองหลักของการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 22 จังหวัด คือ เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และสระบุรี

          ส่วนเมืองรอง 55 จังหวัด ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 20,000 บาท ประกอบด้วย

5. ซื้อบ้าน-คอนโดมิเนียม

          เงื่อนไข :
          - สำหรับการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
          - ต้องเป็นบ้านหรือคอนโดหลังแรก (ผู้ซื้อต้องไม่เคยมี หรือไม่เคยเป็นเจ้าของอสังหาฯ มาก่อน)
          - สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองก็ได้
          - มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562
          - ผู้ซื้อต้องถือครองกรรมสิทธิ์ติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้ซื้อเสียชีวิต หรือกรณีอสังหาริมทรัพย์นั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด)
          - หากอยู่ระหว่างดาวน์ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือว่ายังไม่โอนกรรมสิทธิ์

          จำนวนเงินลดหย่อนภาษี : ไม่เกิน 200,000 บาท
          อธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากเราซื้อบ้านหลังแรกที่เป็นชื่อของเรา ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ทันที 200,000 บาท
 

          ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 30 เมษายน - 31 ธันวาคม 2562

          หลักฐานที่ใช้ลดหย่อนภาษี : เอกสารและหลักฐานการซื้อบ้าน-คอนโด

 

ลดหย่อนภาษี 2562 ใครสามารถใช้สิทธิ์ได้ ?

          ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษี คือ คนที่มีรายได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ มีเงินเดือนมากกว่า 25,833 บาท (กรณีโสดและไม่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ)

          แต่หากเรามีเงินเดือนและรายได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนี้ได้ 

ลดหย่อนภาษี 2562 ได้เงินคืนเท่าไร ?

          จะลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเราด้วย หากมีรายได้มาก ฐานภาษีสูง ก็จะได้เงินคืนภาษีมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ลองดูตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ

          จะเห็นว่าถ้าเราเสียภาษี 5% ก็จะได้รับเงินคืนจำนวนไม่มาก แต่หากเสียภาษี 35% จะได้รับคืนเงินภาษีมากกว่า ดังนั้น ใครมีสิทธิ์ขอคืนภาษี ก็สามารถเก็บหลักฐานการใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อยื่นแบบฯ ขอคืนภาษีในช่วงต้นปี 2563 ได้
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office, กรมสรรพากร, การเงินธนาคาร, ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา, ราชกิจจานุเบกษา  

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
5 มาตรการลดหย่อนภาษี 2562 เพิ่มเติม เช็กเลย ! ซื้ออะไร ขอคืนภาษีได้เท่าไร โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:48:55 54,736 อ่าน
TOP