x close

รวมโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ธนาคารไหนดี ?

          รีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ที่ไหนดี ข้อเสนอน่าสนใจ รวมมาให้แล้วกับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านของธนาคารต่าง ๆ 
           หลายคนเมื่อผ่อนบ้านไประยะหนึ่งแล้ว ก็มักจะเริ่มมองหาโปรโมชั่น "รีไฟแนนซ์บ้าน" ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขอเงินกู้จากที่ใหม่ไปจ่ายหนี้ก้อนเดิม เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระถูกลง ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นกว่าเดิม วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลรีไฟแนนซ์บ้าน ณ เดือนสิงหาคม 2562 มาฝากกัน
รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : ให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
          ระยะเวลาผ่อน : ไม่น้อยกว่า 4  ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

         รายละเอียดอื่น ๆ   
         - ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้, ค่าประเมินราคาหลักประกัน, ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         - ยื่นกู้ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารออมสิน
รีไฟแนนซ์บ้าน

           วงเงิน : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์   
           ระยะเวลาผ่อน : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี   
           อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ  
          - อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : วงเงินกู้ Refinance ไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท
รีไฟแนนซ์บ้าน

          ระยะเวลาผ่อน : สูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

         รายละเอียดอื่น ๆ  
         - ฟรีค่าประเมินหลักประกัน
         - ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อทำประกันชีวิต (MRTA/MLTA) ผ่านธนาคาร 
         - ผ่อนชำระขั้นต่ำ ล้านละ 3,500 บาท ภายใน 2 ปีแรก กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปีแรก
         - สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาต
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อ-ขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
          ระยะเวลาผ่อน : ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะ   
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - โปรโมชั่นจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร) 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยจดจํานองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 พฤจิกายน 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกสิกรไทย
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน จากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ  
          - ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้ ประมาณ 3 วันทำการ (เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงเทพ
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ   
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี   
          อัตราดอกเบี้ย : สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคาร
          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าธรรมเนียมให้บริการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารยูโอบี
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน :
          * กรณีบ้าน ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85-90% สำหรับต่างจังหวัด
          * กรณีคอนโดมิเนียม ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 80-90% สำหรับต่างจังหวัด

          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ) และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

          อัตราดอกเบี้ย :

รีไฟแนนซ์บ้าน

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - โปรโมชั่นดอกเบี้ยสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2562 และจดจำนองภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทย
รีไฟแนนซ์บ้าน

         วงเงิน : ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

         * กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

         * กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

         ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

         อัตราดอกเบี้ย :

รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง, เบี้ยประกันอัคคีภัย, ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว)
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าจดจำนองและค่าประเมินหลักประกัน
          - วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
          - บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
          - มีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทิสโก้
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 95% ของราคาประเมิน วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำ 700,000 บาท
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
          อัตราดอกเบี้ย : สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคาร
          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน :
          - กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
          - กรณีขอวงเงินเพิ่ม สูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด  
          ระยะเวลาผ่อน : ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ  
          - สมัครได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
          - กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม ฟรีค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะผู้เลือกดอกเบี้ยทางเลือกที่ 3 เท่านั้น), ฟรีค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
          - กรณีขอวงเงินเพิ่ม ฟรีเฉพาะค่าดำเนินการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : สูงสุด 90% ของราคาประเมิน (ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท)
          ระยะเวลาผ่อน : สูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอกู้เงินหรืออนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
          - ฟรีค่าประเมิน
          - ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
รีไฟแนนซ์บ้าน

          วงเงิน : ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
          ระยะเวลาผ่อน : 3-35 ปี อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 ปี (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ) และไม่เกิน 70 ปี (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ /เจ้าของธุรกิจ /หุ้นส่วนธุรกิจ/อาชีพเฉพาะ/อาชีพอิสระ)
          อัตราดอกเบี้ย :
รีไฟแนนซ์บ้าน

           นี่ก็เป็นโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ของธนาคารต่าง ๆ ที่เรารวบรวมมา ทั้งนี้ ย้ำว่าเป็นข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง โปรดสอบถามโดยตรงกับทางธนาคารอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ธนาคารไหนดี ? อัปเดตล่าสุด 4 เมษายน 2563 เวลา 01:17:26 189,971 อ่าน
TOP