รวมโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ธนาคารไหนดี ?

          รีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ที่ไหนดี ข้อเสนอน่าสนใจ รวมมาให้แล้วกับโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านของธนาคารต่าง ๆ 
           หลายคนเมื่อผ่อนบ้านไประยะหนึ่งแล้ว ก็มักจะเริ่มมองหาโปรโมชั่น "รีไฟแนนซ์บ้าน" ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขอเงินกู้จากที่ใหม่ไปจ่ายหนี้ก้อนเดิม เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระถูกลง ได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้นกว่าเดิม วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลรีไฟแนนซ์บ้าน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มาฝากกัน
รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

          วงเงิน : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์   
          ระยะเวลาผ่อน : สูงสุดไม่เกิน 40 ปี  
          อัตราดอกเบี้ย :

         รายละเอียดอื่น ๆ   
         - ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
         - ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน
         - ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารออมสิน

           วงเงิน : ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์   
           ระยะเวลาผ่อน : สูงสุดไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี   
           อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - โปรโมชั่นสำหรับยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยต้องอนุมัติและทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562  
          - ฟรีค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ ค่านิติกรรมสัญญา และค่าประเมิน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
          ระยะเวลาผ่อน : สูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

         รายละเอียดอื่น ๆ  
         - เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อและอนุมัติวงเงิน จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
         - ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อทำประกันชีวิต (MRTA) ผ่านธนาคาร 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารธนชาต

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อ-ขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
          ระยะเวลาผ่อน : ไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะ   
          อัตราดอกเบี้ย :

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - โปรโมชั่นจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน (เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการกับธนาคาร) 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          วงเงิน : สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
           - เลือกฟรีค่าจดจำนอง หรือส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ในปีแรก เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกสิกรไทย

          วงเงิน : สูงสุด 100% จากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย
          ระยะเวลาผ่อน :  นานสูงสุด 30 ปี   
          อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - สำหรับการยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562  
          - รับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารกรุงเทพ

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของภาระหนี้คงเหลือ   
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำสูงสุด 35 ปี) และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - อัตราดอกเบี้ยสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
           - ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี   
          อัตราดอกเบี้ย : สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคาร
          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าธรรมเนียมให้บริการสินเชื่อ

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารยูโอบี

          วงเงิน : * กรณีบ้านไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85-90% สำหรับต่างจังหวัด *กรณีคอนโดมิเนียมไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 80-90% สำหรับต่างจังหวัด
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี   
          อัตราดอกเบี้ย :

           รายละเอียดอื่น ๆ
           - โปรโมชั่นดอกเบี้ยสำหรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2562 และจดจำนองภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
           - ฟรีค่าจดจำนอง ไม่เกิน 100,000 บาท

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทหารไทย

         วงเงิน : * กรณีสินทรัพย์ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
         * กรณีสินทรัพย์ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
         ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 35 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
         อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง, เบี้ยประกันอัคคีภัย, ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

          วงเงิน : สูงสุด 100% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ และไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว)
          อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - สมัครวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 รับฟรีค่าจดจำนองและค่าประเมินหลักประกัน

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทิสโก้

          วงเงิน : สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
          ระยะเวลาผ่อน : นานสูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
          อัตราดอกเบี้ย : สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคาร
          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
          - โปรโมชั่นพิเศษรับ Cashback ดอกเบี้ยบ้าน 3 งวด เมื่อทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA) และยื่นเอกสารสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และเบิกใช้เงินกู้ภายใน 31 พฤษภาคม 2562

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

          วงเงิน : - กรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม
          - กรณีขอวงเงินเพิ่ม สูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด  
          ระยะเวลาผ่อน : ขั้นต่ำ 3 ปี สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - สมัครได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
          - ฟรีค่าดำเนินการสินเชื่อ
          - หากไม่ขอวงเงินเพิ่ม ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี และค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 

          วงเงิน : สูงสุด 90% ของราคาซื้อ-ขาย หรือราคาประเมิน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งต่ำกว่า
          ระยะเวลาผ่อน : สูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

          รายละเอียดอื่น ๆ   
          - สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอกู้เงินหรืออนุมัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
          - ฟรีค่าประเมิน
          - ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

          วงเงิน : ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
          ระยะเวลาผ่อน :  3-35 ปี
          อัตราดอกเบี้ย :

           นี่ก็เป็นโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ของธนาคารต่าง ๆ ที่เรารวบรวมมา ทั้งนี้ ย้ำว่าเป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง โปรดสอบถามโดยตรงกับทางธนาคารอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2562 ธนาคารไหนดี ? โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:21:56 23,494 อ่าน
TOP