x close

ประเดิมวันแรก (2 ม.ค. 62) เปิดยื่นขอสินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลัง

          โครงการบ้านล้านหลัง เปิดให้ยื่นคำขอกู้ วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นวันแรก ใครจองสิทธิไว้เช็กเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นกู้กับธนาคาร ธอส. ทั่วประเทศ
          วันที่ 1 มกราคม 2562 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 มกราคม นี้ ธนาคารจะเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อ "โครงการบ้านล้านหลัง" ติดต่อยื่นคำขอกู้เป็นวันแรก สำหรับผู้ขอสินเชื่อในกลุ่ม 59,000 ล้านบาทแรก จากยอดจองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศ 127,000 ล้านบาท โดยกำหนดให้ยื่นคำขอจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 ขณะที่ผู้จองสิทธิส่วนที่เหลือกำหนดให้ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 28 มิถุนายน 2562

          สำหรับประชาชนที่จะมายื่นคำขอกู้ ให้นำรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS พร้อมหลักฐานสำหรับ 3 ส่วนหลักมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้แก่

          1. เอกสารแสดงตัวตน 

          อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

          2. เอกสารแสดงรายได้ 

          กรณีพนักงานประจำ อาทิ ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานการรับเงินเดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 
          กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง, สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น

          3. เอกสารแสดงหลักประกัน หรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ 
          อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท, สำเนาโฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง แสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง, แบบแปลน, ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

บ้านล้านหลัง
ภาพจาก Workpoint News
 
        ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อเรื่องเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการยื่นกู้ ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ และหากยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ครบถ้วนแล้ว ธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระหนี้ คำนวณจากรายได้สุทธิผู้กู้ รวมถึงราคาประเมินหลักประกันของที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ และราคาจะซื้อจะขายตามสัญญา 

          สำหรับผู้ที่จองสิทธิโครงการบ้านล้านหลังที่ต้องการตรวจสอบวันยื่นขอกู้ สามารถนำ SMS ที่ได้รับจากธนาคาร ซึ่งระบุรหัสการจองสิทธิ ไปตรวจสอบวันที่กำหนดให้ยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th หรือสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร. 0-2645-9000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
    
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเดิมวันแรก (2 ม.ค. 62) เปิดยื่นขอสินเชื่อ โครงการบ้านล้านหลัง อัปเดตล่าสุด 2 มกราคม 2562 เวลา 17:01:49 20,072 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP