x close

ช้อปช่วยชาติ 2561 คืนภาษีเท่าไร เช็กก่อน ! ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้

ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง จะได้เงินคืนเท่าไร มาไขข้อข้องใจกันก่อน

ช้อปช่วยชาติ

          กลับมาอีกครั้งกับมาตรการ "ช้อปช่วยชาติ" 2561 ที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำรายจ่ายไปหักลดหย่อนภาษี 2561 ได้ แต่ทว่า... โครงการช้อปช่วยชาติปีนี้ มีเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิมพอสมควร เพราะใช้กับสินค้าได้เพียงบางรายการเท่านั้น ดังนั้น ใครที่กำลังเตรียมตัวไปช้อปปิ้งที่ไหน รีบมาศึกษาไว้ก่อนจะไปช้อปเพลินแล้วไม่ได้ลดหย่อนภาษีนะคะ

ช้อปช่วยชาติ 2561 ใครถึงจะได้ใช้สิทธิ์ ?

          ผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้คือ ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2562 และผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2563 แต่หากเราไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี หรือมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่มีค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว แบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปช้อปช่วยชาตินะคะ เพราะไหน ๆ ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ฯ อยู่แล้ว จะซื้อช่วงนี้หรือซื้อเมื่อไร ก็ไม่ต่างกัน

ช้อปช่วยชาติ 2561 เริ่มวันไหน ?

        เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 1 เดือน

ช้อปช่วยชาติ 2561 ซื้อสินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้ ?

          สำหรับปีนี้ มาตรการช้อปช่วยชาติจะแตกต่างไปจากเดิม คือ สินค้าที่สามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้มีเพียง 3 ชนิดเท่านั้น คือ
1. ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทย
ช้อปช่วยชาติ

          ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หากผู้ผลิตซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มาใช้ในการผลิต ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยจะต้องเป็นยางที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน ผู้ซื้อจะต้องได้ทั้งใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องมีคูปองที่ กยท. ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน แต่หากเป็นยางจากต่างประเทศจะไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

          ทั้งนี้ การซื้อยางรถยนต์จะนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ายางเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการเปลี่ยนล้อ

2. หนังสือ 
ช้อปช่วยชาติ

          สามารถซื้อได้ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ (ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้ง e-Book เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่านมากขึ้น โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

          ทั้งนี้หากเป็น e-Book เมื่อซื้อผ่านออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ หากมีเอกสารหลักฐานชัดเจนก็นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 
3. สินค้าโอทอป (OTOP)

          เพื่อเป็นการสนับสนุนชาวบ้านและชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นจากการหาซื้อของขวัญ ของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

          ทั้งนี้เนื่องจากการบริโภคในประเทศขยายตัวได้ดีอยู่แล้ว รัฐบาลจึงต้องการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นจริง ๆ ดังนั้น ใครที่คิดจะซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคนอกเหนือจากสินค้า 3 ประเภทนี้ เหมือนช้อปช่วยชาติปีที่ผ่าน ๆ มา ต้องทราบด้วยว่าจะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีปี 2561 ได้นะคะ

ช้อปช่วยชาติ 2561 หักลดหย่อนได้เท่าไร ?

          วงเงินสูงสุดที่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้คือ 15,000 บาทเหมือนเช่นทุกปี แต่เนื่องจากระยะเวลาของโครงการเริ่มต้นในปี 2561 แต่สิ้นสุดในปี 2562 ดังนั้นจะแบ่งการยื่นหักลดหย่อนภาษีออกเป็น 2 ช่วง คือ

          - ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2561 จะนำไปหักลดหย่อนภาษี 2561 ได้ โดยยื่นแบบในช่วงต้นปี 2562

          - ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1-16 มกราคม 2562 จะนำไปหักลดหย่อนภาษี 2561 ไม่ได้ แต่ต้องหักลดหย่อนภาษีปี 2562 โดยยื่นแบบในช่วงต้นปี 2563 ดังนั้นต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้าไว้ให้ดี


          แต่การซื้อสินค้าทั้ง 2 ช่วงรวมกันจะใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท  

          อธิบายให้เห็นภาพง่าย ๆ ก็คือ

          - กรณีที่ 1 : สมมติวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เราซื้อสินค้าไป 5,000 บาท เงินจำนวนนี้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษี 2561 ได้ ส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท ถ้ามีการใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1-16 มกราคม 2562 ก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี 2562 ที่จะยื่นแบบในช่วงต้นปี 2563 ต่อไป

          - กรณีที่ 2 : ถ้าซื้อสินค้าภายใน 31 ธันวาคม 2561 ไปแล้ว 15,000 บาท ก็จะลดหย่อนภาษีในปี 2561 ได้เพียงอย่างเดียว หากใครยังซื้อสินค้าในปี 2562 อีก ส่วนนี้จะนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะถือว่าเกินมูลค่า 15,000 บาทไปแล้ว

          - กรณีที่ 3 : หากเดือนธันวาคม 2561 ไม่ได้ซื้อสินค้าอะไร แต่ไปซื้อในช่วง 1-16 มกราคม 2562 เงินที่จ่ายไปจะไม่สามารถลดหย่อนภาษี 2561 ได้ แต่ต้องเก็บไว้ลดหย่อนภาษี 2562 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2563

ช้อปช่วยชาติ 2561 ได้เงินคืนเท่าไร ?

          อ๊ะ...แต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าลดได้ถึง 15,000 บาทเลยหรือ เพราะจริง ๆ แล้วต้องนำไปคำนวณภาษีตามขั้นภาษีที่เราเสียอยู่ก่อน เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิ
ช้อปช่วยชาติ

          สรุปว่าเราจะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง เช่น ถ้าเรามีฐานภาษี 35% หากซื้อสินค้าไป 15,000 บาท เมื่อนำไปคำนวณค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว จะได้ภาษีคืนถึง 5,250 บาทเลยทีเดียว เท่ากับว่าซื้อสินค้าแบบมีส่วนลดถึง 35% ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้ แต่ถ้าปกติเราเสียภาษีแค่ 5% หากจ่ายซื้อสินค้าไป 15,000 บาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเท่านั้น หรือได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้าแค่ 5%

          ดังนั้นแล้ว คนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่าที่สุด ส่วนผู้ที่เสียภาษีในอัตราน้อย ๆ เช่น คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท เสียภาษีเพียงแค่ 5% อาจต้องพิจารณาด้วยว่า สินค้าที่เราจะซื้อนั้นจำเป็นหรือไม่ เพราะหากต้องซื้อของมูลค่า 15,000 บาทเพื่อแลกกับส่วนลดเพียงแค่ 750 บาท อาจไม่คุ้มค่า และเป็นการก่อหนี้เพิ่มโดยใช่เหตุก็เป็นได้        

          อย่างไรก็ตาม ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการ อยากให้ลองคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนนะคะว่า ปี 2561 เรามีรายได้สุทธิที่หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วเท่าไร เพื่อที่จะได้ทราบว่าเรามีฐานภาษีเท่าไร โดยสามารถดูวิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561 ได้ที่

วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก่อนยื่นภาษี 2561

ซื้อสินค้าร้านไหนถึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

          - กรณีซื้อยางรถยนต์ : ต้องเป็นร้านที่ซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางการยางแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ และต้องมีคูปองที่การยางแห่งประเทศไทยออกให้ไว้เป็นหลักฐาน (คูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น) โดยขณะนี้มี 5 บริษัทคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีสโตน จำกัด, และบริษัท ยางโอตานิ จำกัด
 

ตัวอย่างคูปองจากการซื้อยางรถยนต์

ช้อปช่วยชาติ

ภาพจาก กรมสรรพากร

          - กรณีซื้อหนังสือ : ต้องซื้อจากร้านที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยใช้หลักฐานคือ
                * ใบเสร็จรับเงิน (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
                * ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                รวมทั้งการสั่งซื้อออนไลน์ หากออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อได้ ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

          - กรณีซื้อสินค้าโอทอป : ต้องซื้อจากร้านค้าโอทอปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าคือ
              * ใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุว่าซื้อสินค้า OTOP รายการไหน (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ
              * ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่ระบุว่าซื้อสินค้า OTOP รายการไหน (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

             และมีเครื่องหมายหรือข้อความที่ระบุว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น "OTOP", "โอทอป" หรือ "One Tambon One Product" หรือหากไม่มีข้อความ ผู้ขายอาจประทับตรายางที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าแล้วระบุข้อความว่า "สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" หรือข้อความอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันในใบกำกับภาษี


              สามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าโอทอปที่ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน 

ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง

          ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้
          1. เลขประจำตัวภาษีอากรของผู้ขาย
          2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
          3. เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
          4. วัน/เดือน/ปีที่ออก
          5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวที่ผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
          6. ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้า
          7. จำนวนเงิน
 

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง

          หากเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จะต้องซื้อสินค้าจากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

          1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
          2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
          3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
          4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
          5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
          6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
          7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
          8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ
           วิธีขอใบกำกับภาษีก็ไม่ยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าเท่านั้น ทั้งนี้ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้

ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 15,000 บาทได้หรือไม่ ?

         สามารถซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 15,000 บาทได้ แต่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น
ช้อปช่วยชาติ

ภาพจาก Panya7/shutterstock

ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าได้หรือไม่ ?

          สำหรับโครงการช้อปช่วยชาติ สามารถใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562

ซื้อของเงินผ่อนเข้าเกณฑ์ไหม ?

         กรณีซื้อสินค้าเงินผ่อนเป็นรายเดือนก็เข้าเกณฑ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 15,000 บาทเช่นเดียวกัน หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข

ซื้อของออนไลน์สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

          สามารถนำค่าสินค้ามาหักลดหย่อนภาษีได้ หากซื้อจากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562
ช้อปช่วยชาติ

นำใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าหลายครั้งมารวมกันได้ไหม ?

          หากเป็นใบกำกับภาษีที่ใช้ซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 โดยค่าสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาท ก็สามารถนำการซื้อหลายครั้งมารวมกันได้ แต่ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 15,000 บาท

ถ้าที่อยู่จริง ไม่ตรงกับที่อยู่ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราจะต้องเขียนที่อยู่ใดในใบกำกับภาษี ?

          กรณีนี้สามารถระบุที่อยู่ตามที่อยู่จริงในปัจจุบันได้เลย

หากใบกำกับภาษีมีข้อความไม่สมบูรณ์ เช่น เขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไข สามารถนำมาใช้หักลดหย่อนได้หรือไม่ ?

          หากใบกำกับภาษีนั้นมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้จะมีการเขียนชื่อ หรือที่อยู่ผู้ซื้อสินค้าผิด หรือมีการแก้ไขข้อความ ก็สามารถใช้หักลดหย่อนได้
 

           สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน กรมสรรพากร 1161
 

ช้อปช่วยชาติ

ภาพจาก กรมสรรพากร

         ก่อนจะไปช้อปช่วยชาติ 2561 ก็ลองศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนดูก่อน เพราะอย่างที่ทราบว่าปีนี้สินค้าที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้มีแค่ 3 รายการเท่านั้น และถ้าหากเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเพื่อลดหย่อนภาษีตามโครงการดังกล่าว เพราะโครงการนี้จะมีประโยชน์มากที่สุดกับคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ นั่นเอง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ช้อปช่วยชาติ 2561 คืนภาษีเท่าไร เช็กก่อน ! ซื้ออะไรลดหย่อนภาษีได้-ไม่ได้ อัปเดตล่าสุด 10 กันยายน 2562 เวลา 16:13:17 149,162 อ่าน
TOP