x close

เจาะ 4 มาตรการจัดหนัก ! เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี

          บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเงินบัตรคนจนส่งท้ายปี เช็กเลย ใครบ้างมีสิทธิได้รับ


          ข่าวใหญ่ ข่าวดี รับสิ้นปีกันเลยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม เพื่อลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ผ่าน 4 มาตรการ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น กระปุกดอทคอม สรุปรายละเอียดมาให้แล้ว    

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีคนละ 500 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน ทั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 11.4 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อีก 3.1 ล้านคน 

          เรียกว่าเป็นเหมือนโบนัสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยใช้จ่ายในช่วงปลายปีเลยทีเดียว ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม 2561 

          เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) :
          - ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
          - ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

          กดเงินได้ถึงเมื่อไร : เงินจำนวนนี้เข้าบัญชีแล้วไม่มีการดึงกลับ ดังนั้นสามารถกดเงินออกมาเมื่อไรก็ได้ ไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้ภายในเดือนนั้นเหมือนกับวงเงินสวัสดิการซื้อสินค้าธงฟ้า 200-300 บาท ดังนั้นหากไม่ได้กดเงินออกมา เงินของขวัญ 500 บาท ก็จะคงอยู่ในบัตรตลอดไป


2. ช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 10 เดือน 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน แต่จะให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีสิทธิประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน

          โดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน และใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟในเดือนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน แต่หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

          ส่วนวิธีรับเงินช่วยเหลือ หากผู้มีรายได้น้อยใช้น้ำและไฟฟ้าอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด เมื่อตอนที่นำบิลไปชำระที่การประปาและการไฟฟ้า ให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินตามที่ชำระ คืนกลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงกลางเดือนของเดือนถัดไป

          เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) : ทุกวันที่ 18 ของเดือน โดยเริ่มคืนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

          ค่าไฟฟ้าฟรี 230 บาท/เดือน

          ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟรีได้อย่างไร ? 

          สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน ที่ต้องการรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานก่อน โดย

          * ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ คือ
          - การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ
          - เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง  
          - แอปพลิเคชั่น MEA Smart Life
 
          * ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่
          - เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
          - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ทุกแห่ง 
          - PEA Shop และ PEA Mobile Shop ในพื้นที่ทุกแห่ง 
          - แอปพลิเคชัน PEA Smart plus 
          - ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า 
          - PEA Call Center โทร. 1129

          เช่าบ้านอยู่ใช้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรีได้ไหม ?

           กรณีเช่าบ้านอยู่ ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีได้ หากปกติจ่ายค่าไฟไม่เกินเดือนละ 230 บาท
 
          หากใช้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือนหรือไม่ ?

          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี จากการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม แต่หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องใช้ตามมาตรการใหม่ รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

น้ำประปา

          ค่าประปาฟรี 100 บาท/เดือน

          ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้น้ำฟรีได้อย่างไร ? 

          สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน ที่ต้องการรับสิทธิ์ใช้น้ำฟรี จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานก่อน โดย
 
          * ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ คือ

           - สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง
           - ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
           - เคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่

           ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาลงทะเบียน และมีเงื่อนไข ดังนี้

           1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

           2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)

           3. ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำที่ใช้ในเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562

           4. มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำต่อเดือน หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

           5. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

           6. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
          * ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่
          - เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค
          - การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
          - สำนักงาน กปภ. เขต 1-10
          - สำนักงาน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ         

          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662


3. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเดือนละ 400 บาท 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ภาพจาก Workpoint News

          ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 และต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 2.2 แสนคน   

          รัฐจะช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ผู้สูงอายุเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 จะได้รับเงินในเดือนเกิดเป็นครั้งแรก จนสิ้นสุดมาตรการ

          เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-money) : ทุกวันที่ 12 ของเดือน
          - ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 12 ธันวาคม 2561
          - ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

4. ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 -กันยายน 2562 จำนวน 3.5 ล้านคน

          เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุในการเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้วยการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาท/คน (ได้รับครั้งเดียว)

          ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 จะได้รับเงินวันที่ 21 ของเดือนเกิด

          เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) : 
          - ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 21 ธันวาคม 2561
          - ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562


เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม นำไปใช้อะไรได้บ้าง ถอนเป็นเงินสดได้ไหม 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          ทั้ง 4 มาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสปีใหม่, ค่าน้ำ-ไฟ, ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทางผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำวงเงินที่ได้รับเพิ่มเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกมาใช้ได้ ดังนี้

          • ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC กับร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ

          • ซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ  

          ถอนเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน - อ่านวิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          เรียกว่าช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์กันไปเต็ม ๆ กับมาตรการจัดหนักปลายปีแบบนี้ ส่วนใครที่ต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.
 
          ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในส่วนที่เป็นค่าครองชีพพื้นฐาน ได้แก่ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และวงเงินค่าโดยสารรถสาธารณะ ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากเดิมถึงเดือนกันยายน 2562

          อย่างไรก็ดี ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเพิ่มทั้ง 4 มาตรการนี้ จะสิ้นสุดได้รับเงินช่วยเหลือตามเดิม ไม่มีการขยายเวลาให้แต่อย่างใด


          *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2562


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจาะ 4 มาตรการจัดหนัก ! เพิ่มเงินบัตรคนจน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยส่งท้ายปี อัปเดตล่าสุด 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:18 356,257 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP