x close

เช็กก่อน ! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ซื้อยังไง ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่

          พลิกรายละเอียด พันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง 2562 ตัวเลือกลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หาย มาเช็กเงื่อนไขกันเลย 
พันธบัตรออมทรัพย์

          ถ้าจะพูดถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หาย แต่ให้ผลตอบแทนดีกว่าฝากออมทรัพย์และฝากประจำ การซื้อ "พันธบัตรรัฐบาล" ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นหน่วยลงทุนตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จำหน่ายให้ประชาชน และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่กำหนด ยิ่งซื้อแบบระยะเวลานาน ก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงตาม

          อย่างพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง 2562 ที่ก่อนหน้านี้เปิดให้จองมาแล้ว 2 รอบ และได้รับความสนใจอย่างล้มหลาม ทำให้ล่าสุดกระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายเพิ่มเติมอีกครั้งกับ พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบไร้ใบตราสาร) ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมรายละเอียดสำคัญ เพื่อเป็นข้อมูลและตัวเลือกในการลงทุนมาฝาก 

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 มีกี่รุ่น ดอกเบี้ยเท่าไหร่

          พันธบัตรออมทรัพย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบไร้ใบตราสาร) ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เปิดจำหน่ายทั้งหมด 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

          1. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.46% ต่อปี

          2. พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3.00% ต่อปี


           พันธบัตรทั้ง 2 รุ่น กำหนดจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในทุกวันที่ 19 พฤษภาคม และ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562


ใครบ้างมีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562

          ผู้ที่สามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ชุดนี้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยกำหนดวงเงินซื้อสูงสุดรวมทุกรุ่นอายุ รายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคารผู้จัดจำหน่าย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้รายย่อยสามารถเข้าถึงพันธบัตรชุดนี้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่

          พันธบัตรออมทรัพย์มีราคาจำหน่ายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท และกำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 1,000 บาท เช่นกัน (1 หน่วย) ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและจำนวนครั้งที่ซื้อ โดยต้องซื้อเป็นหน่วยทวีคูณของ 1,000 บาท เช่น 2,000 บาท, 10,000 บาท, 150,000 บาท ไม่สามารถซื้อ 1,500 บาท ได้

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 วันไหน 

          สำหรับพันธบัตรชุดนี้ จะเริ่มเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2561 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินจัดจำหน่าย)

พันธบัตรออมทรัพย์
ตัวอย่างพันธบัตรรัฐบาล ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก Santibhavank P / Shutterstock.com

วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 


          สามารถดำเนินการซื้อได้กับธนาคารผู้จัดจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

          1. เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
          2. เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
          3. ระบบ Internet Banking ของแต่ละธนาคาร
          4. Mobile Application ของแต่ละธนาคาร

          สำหรับการซื้อผ่านตู้ ATM, Internet Banking และ Mobile Application ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อทันทีหลังคำสั่งซื้อสำเร็จ แต่หากซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถเลือกจ่ายเงินได้ทั้งเงินสด หักบัญชีเงินฝาก หรือเช็ค (*วันที่ 29 มีนาคม 2562 ไม่รับชำระด้วยเช็ค)

          อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อพันธบัตร ไม่เคยมีประวัติซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กับธนาคาร จะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่สาขาธนาคารก่อน โดยใช้หลักฐาน ดังนี้ 

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) ของผู้ซื้อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากผู้ซื้อต้องเปิดบัญชีใหม่ ซึ่งต้องเป็นบัญชีของธนาคารที่ทำรายการซื้อเท่านั้น

          ทั้งนี้ หากผู้ซื้อพันธบัตรต้องการซื้อผ่านเครื่อง ATM ธนาคารจะฟรีค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ และค่าธรรมเนียมปีแรกให้แก่ผู้ซื้อ

 พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 เสียภาษีเท่าไหร่ 

          ในการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีทุกครั้งที่ได้รับดอกเบี้ย โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ต่อปี

วันครบกำหนดไถ่ถอน พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 

          สำหรับพันธบัตรรุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน จะครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ส่วนพันธบัตรรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย จะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ 

พันธบัตรออมทรัพย์
ตัวอย่างพันธบัตรรัฐบาล ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภาพจาก Santibhavank P / Shutterstock.com

พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 โอนกรรมสิทธิ์ได้ไหม 

          การโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งการโอนให้กับลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้ารายเดิมที่เคยซื้อพันธบัตรผ่านธนาคารเดียวกัน แต่จะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างธนาคารอื่นได้

          สำหรับวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ ให้นำสมุดพันธบัตร (Bond Book) ไปติดต่อธนาคารที่ได้ฝากพันธบัตรไว้ และกรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม 250 บาท/รายการ หากเป็นการโอนให้ลูกค้ารายใหม่ แต่หากเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างลูกค้าเดิม โอนได้เลยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ขายพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ก่อนครบกำหนดได้ไหม

          ผู้ถือพันธบัตรสามารถขายคืนพันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ก่อนครบกำหนดวันไถ่ถอนให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่ราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย ทั้งนี้ สามารถเช็กราคาพันธบัตรได้ที่ เว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

พันธบัตรออมทรัพย์

ใช้พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 เป็นหลักประกันได้ไหม

          เราสามารถใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันได้ ไม่ว่าจะกับหน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐ สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์การรับหลักประกันของหน่วยงานหรือบุคคลนั้น ๆ ด้วย 

          โดยหากต้องการใช้เป็นหลักประกันให้ทำการติดต่อกับธนาคารที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำรายการซื้อ เพื่อขอถอนพันธบัตรจากระบบ Scripless ซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย ดังนี้

          - ธนาคารผู้จัดจำหน่าย เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 200 บาท/รายการ (รวม VAT) 
          - ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบุคคลธรรมดา 20 บาท/ฉบับ, นิติบุคคล 100 บาท/ฉบับ
          - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 65 บาท/รายการ (ยังไม่รวม VAT) 

          การซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็นอีกตัวเลือกที่เหมาะกับคนที่อยากลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำและมีเงินเย็นเก็บไว้ แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ต้องรอให้ครบกำหนดถึงจะได้เงินต้นคืน หรือถ้าไถ่ถอนก่อนกำหนด ผลตอบแทนที่ได้รับก็อาจจะไม่คุ้มเอาได้ เพราะฉะนั้น จึงควรพิจารณาให้ดี ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน  


         *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 7 ธันวาคม 2561


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เช็กก่อน ! พันธบัตรออมทรัพย์ 2562 ซื้อยังไง ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13:30:12 104,440 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP