ชงแก้กฎหมาย ! บริจาคเงินให้พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีได้ 1-5 หมื่นบาท

          กรมสรรพากร เปิดรับฟังความเห็นการแก้ไขกฎหมาย ให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมือง นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ บุคคลธรรมดาสูงสุด 1 หมื่นบาท นิติบุคคลสูงสุด 5 หมื่นบาท
ลดหย่อนภาษี

          วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร กรณีหักลดหย่อนและหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม นี้ โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินบริจาคแก่พรรคการเมือง มาหักลดหย่อนภาษีได้

          โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินบริจาคมาคำนวณเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่บริจาคจริง รวมกันไม่เกิน 10,000 บาทในปีภาษีนั้น ขณะที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่บริจาคจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

          สำหรับสาเหตุที่ต้องออกกฎหมายเนื่องจากพรรคการเมืองเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการเสริมสร้างระบบพรรคการเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองที่สนับสนุน เพื่อให้พรรคมีเงินที่จะใช้จ่ายในการดำเนินกิจการและเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชงแก้กฎหมาย ! บริจาคเงินให้พรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีได้ 1-5 หมื่นบาท โพสต์เมื่อ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10:47:47 1,835 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP