ออมสิน เปิดสินเชื่อแฟรนไชส์ ผู้มีรายได้น้อย วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท

          ธนาคารออมสิน เปิดเกณฑ์สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อผู้มีรายได้น้อย วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หวังสร้างอาชีพ ให้ผู้มีรายได้น้อยพึ่งตัวเองได้ 
สินเชื่อออมสิน

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่องการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยมีเจ้าของแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาการทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ

          สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ธนาคารออมสิน มีดังนี้

          คุณสมบัติผู้กู้

          1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
          2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 60 ปี
          3. เป็นผู้รับสิทธิเข้าร่วมทำธุรกิจ จากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
          4. สถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้ง มีความเหมาะสม
          5. ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์
          6. มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
          7. มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เพื่อสร้างประวัติทางการเงินให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา

          วงเงินกู้ : ไม่เกินมูลค่าของสัญญาหรือค่าธรรมเนียมที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บ และสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

          อัตราดอกเบี้ย : เริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน

สินเชื่อออมสิน

          ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี ส่วนประเภทเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 7 ปี และกรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออมสิน เปิดสินเชื่อแฟรนไชส์ ผู้มีรายได้น้อย วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท โพสต์เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:02:17 18,023 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP