เฮ ! สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร เตรียมเพิ่มเงินค่าตรวจ-ฝากครรภ์ 1,000 บาท

          ประกันสังคม เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมคลอดบุตร จ่ายค่าตรวจ-ฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1,000 บาท มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประกันสังคม คลอดบุตร

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยสนับสนุนค่าตรวจและรับฝากครรภ์ เพิ่มอีก 1,000 บาท ให้ผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด จากปัจจุบันที่มีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

          สำหรับเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ประกันสังคมคลอดบุตร แบ่งออกเป็นดังนี้

          - อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500 บาท

          - อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท

          - อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท

ประกันสังคม คลอดบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประกันสังคม

          ทั้งนี้ การเพิ่มสิทธิค่าตรวจและรับฝากครรภ์อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างประกาศคณะกรรมการการแพทย์ กรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนการขอรับประโยชน์ทดแทน จะต้องมีหลักฐานเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง และสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานประกันสังคม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เฮ ! สิทธิประกันสังคมคลอดบุตร เตรียมเพิ่มเงินค่าตรวจ-ฝากครรภ์ 1,000 บาท โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:50:55 6,016 อ่าน
TOP