เปิดผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561 "แบงก์กรุงเทพ" ครองแชมป์

ธนาคารแห่งปี2561

          เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561 "Bank of the Year 2018"  ธนาคารกรุงเทพ โชว์สินทรัพย์ 3 ล้านล้านบาท คว้าแชมป์ไปครอง ธนาคารไทยพาณิชย์ นั่งอันดับ 2 ส่วนธนาคารกสิกรไทย ได้อันดับ 3

          วันที่ 9 เมษายน 2561 วารสารการเงินธนาคาร รายงานผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561 หรือ Bank of the Year 2018 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560) ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ คว้าแชมป์ธนาคารแห่งปี 2561 ไปครอง ตามมาด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้อันดับ 2 และธนาคารกสิกรไทย ที่รั้งอันดับ 3

ธนาคารแห่งปี2561

          โดยในปี 2560 ธนาคารกรุงเทพ มีกำไรสุทธิรวม 33,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.80% จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคาร บริการกองทุนรวม และกำไรจากเงินลงทุนที่สูงขึ้น ทำให้เป็นธนาคารที่มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 17.29 บาท และมีขนาดสินทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ระดับ 3,076,310 ล้านบาท

          ส่วนนโยบายในปีนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสใหม่จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง พร้อมร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลแก่ลูกค้าในหลากหลายช่องทางมากขึ้น

ธนาคารแห่งปี2561

          ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ ที่คว้าอันดับ 2 มีกำไรสุทธิในปี 2560 อยู่ที่ 43,151 ล้านบาท ลดลง 9.4% จากปีก่อน เพราะมีการตั้งสำรองหนี้สูญ และค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยธนาคารจะมุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรและวิธีดำเนินธุรกิจ ด้วยการประยุกต์รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรกับธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น "ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด" หรือ "The Most Admired Bank"

ธนาคารแห่งปี2561

          ขณะที่อันดับ 3 อย่างธนาคารกสิกรไทย มีกำไรสุทธิ 34,338 ล้านบาท โดยเป็นธนาคารที่มีรายได้รวมสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 180,426 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ธนาคารกสิกรไทยมียุทธศาสตร์หลัก คือ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ธนาคารเป็น Customers Life Platform of Choice หรือ แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต

          สำหรับผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561 มีดังนี้


          1. ธนาคารกรุงเทพ
          2. ธนาคารไทยพาณิชย์
          3. ธนาคารกสิกรไทย
          4. ธนาคารทิสโก้
          5. ธนาคารธนชาต
          6. ธนาคารเกียรตินาคิน
          7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          8. ธนาคารกรุงไทย
          9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
          10. ธนาคารทหารไทย และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ครองอันดับร่วมกัน
          12. ธนาคารยูโอบี
          13. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
          14. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารแห่งปี2561อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
วารสารการเงินการธนาคาร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561 "แบงก์กรุงเทพ" ครองแชมป์ โพสต์เมื่อ 10 เมษายน 2561 เวลา 15:53:17 13,234 อ่าน
TOP