x close

เปิดตัวเลขว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ เฉียด 5 แสนคน ปริญญาตรีหนักสุด ตกงานเป็นแสน

คนว่างงาน

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยตัวเลขคนว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นกว่า 6 หมื่นคน มาอยู่ที่ 4.91 แสนคน คนจบปริญญาตรี ยังน่าเป็นห่วงสุด ครองแชมป์เตะฝุ่น 1.77 แสนคน

          วันที่ 23 มีนาคม 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานข้อมูลตัวเลขการว่างงานของประชากร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า มีจำนวนผู้ว่างงานถึง 491,000 คน เพิ่มขึ้น 61,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 177,000 คน หรือ 2.1% รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 115,000 คน หรือ 1.9% ที่เหลือเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 103,000 คน ระดับประถมศึกษา 73,000 คน สุดท้ายเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 19,000 คน
          ขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงสุด อยู่ที่ 6.3% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 4% ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ระดับ 0.5%


          ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีประชากรวัยแรงงานทั้งสิ้น 38,420,000 คน โดยเป็นกลุ่มผู้มีงานทำ 37,600,000 คน ประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม 11,270,000 คน เพิ่มขึ้น 580,000 คน จากช่วงปีก่อน และนอกภาคเกษตรกรรม 26,330,000 คน ลดลง 660,000 คน จากช่วงปีก่อน สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะการลดจำนวนแรงงานในธุรกิจก่อสร้าง การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดตัวเลขว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ เฉียด 5 แสนคน ปริญญาตรีหนักสุด ตกงานเป็นแสน อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:14:26 10,920 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP