x close

ครม. ดันร่างกฎหมายคุมเงินดิจิทัล เล็งรีดภาษี 15% คำนวณรวมยื่นภาษีเงินได้

พ.ร.ก.เงินดิจิทัล

          ครม. เห็นชอบหลักการ "ร่าง พ.ร.ก.คุมเงินดิจิทัล" หวังดูแลนักลงทุน ลดปัญหาการฉ้อโกง พร้อมเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย 15% และนำเงินได้ไปคำนวณรวมยื่นภาษีเงินได้ 

          วันที่ 13 มีนาคม 2561 รายงานจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการ "ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" เนื่องจากที่ผ่านมาสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เริ่มมีการระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยและสถาบันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมชัดเจน และเพื่อไม่ให้มีปัญหาการฉ้อโกง ปัญหาการฟอกเงิน หรือเกิดการเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.คุมเงินดิจิทัล มากำกับดูแล

          ทั้งนี้ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รายละเอียดทั้งหมดของกฎหมายคาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า โดยเบื้องต้นจะกำหนดให้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาด ทั้งศูนย์กลางการซื้อ-ขายเงินดิจิทัล โบรกเกอร์ และดีลเลอร์ ต้องมาลงทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งหากมีการซื้อ-ขายเงินดิจิทัลแล้วมีกำไร ก็ต้องประเมินสินทรัพย์ตีมูลค่าภาษีกับกรมสรรพากร
          พร้อมกันนี้ จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดประเภทเงินได้ของทรัพย์สินดิจิทัล โดยกำหนดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของเงินได้พึงประเมิน ประกอบด้วย เงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากทรัพย์สินดิจิทัล และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินดิจิทัล โดยต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย 

          ขณะเดียวกันสกุลเงินดิจิทัลบางประเภทมีลักษณะเหมือนหุ้น ที่มีทั้งกำไรส่วนต่างจากการซื้อ-ขาย (Capital Gain) และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุน จึงอาจต้องเสียภาษีในอัตรา 10% ของเงินปันผลด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับนักลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ

          ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า หลักการในร่าง พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล นั้น เป็นการให้อำนาจกับฝ่ายกำกับดูแลมากขึ้น เพราะการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีทั้งข้อดีและปัญหาที่ต้องระวัง โดยหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากนี้จะทำงานใกล้ชิดกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เตรียมจะระดมทุนผ่าน ICO มากขึ้น เนื่องจากเริ่มมีหลายบริษัทหันมาระดมทุนในรูปแบบนี้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. ดันร่างกฎหมายคุมเงินดิจิทัล เล็งรีดภาษี 15% คำนวณรวมยื่นภาษีเงินได้ อัปเดตล่าสุด 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:46:32 8,652 อ่าน
TOP