x close

เนชั่น ขาย ม.เนชั่น - NOW26 ปรับโครงสร้าง - เดินหน้าธุรกิจหลัก            ไปไม่รอด ! เนชั่น ขายมหาวิทยาลัยเนชั่น - ทีวีดิจิทัล NOW26 - ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 1.4 พันล้าน ปรับปรุงโครงสร้าง - เดินหน้าธุรกิจหลักสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี

            วันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีรายงานจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม-ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส ระบุว่า บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ว่า มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อยและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะปัจจุบันของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อ ได้แก่
            - เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 30.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NU

            - รวมทั้งเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจช่องทีวีดิจิทัล NOW26 จำนวน 149.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BBB (หุ้นดังกล่าวถือโดยบริษัท 149.90 ล้านหุ้นและ อีก 99,997 หุ้น ถือโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด)

            - เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด (WPS) ประกอบธุรกิจและบริการด้านการพิมพ์ จำนวน 42.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 84.5%

            - เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการบริหารขนส่ง จำนวน 4.9 ล้านหุ้น คิดเป็น 99.99%

            นอกจากนี้ยังมีทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาขาและบางแปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,403.61 ล้านบาท

            ทั้งนี้การจำหน่ายทรัพย์สินจะใช้วิธีวิธีประกวดราคา โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ยื่นเสนอราคาตามกระบวนการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการที่บริษัทจะจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดต้องไม่ต่ำกว่าราคาพื้นฐานตามที่บริษัทจะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า

            ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้กำหนดราคาพื้นฐานของการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละแห่งในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตามมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน (บล.เคที ซีมิโก้) และผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด) ของบริษัท และในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเห็นสมควรให้กำหนดราคาพื้นฐานในราคาเดียวกันกับราคาประเมินตามความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน


            สำหรับการจำหน่ายเงินลงทุนใน NU, BBB, WPS และ NML จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในภายหน้าของกลุ่มบริษัท เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักในด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาข่าวสารที่บริษัทมุ่งเน้น

            ขณะที่การจำหน่ายเงินลงทุนใน BBB เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัท หลังจากที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่าง ๆ ข้างต้นไปแล้ว จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักคือ สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น คมชัดลึก) การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนื้อหารายการ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (สถานีดิจิทัลทีวีช่องข่าว Nation 22) ของกลุ่ม NBC และธุรกิจของกลุ่ม NINE

 

เนชั่น

เนชั่น

เนชั่น

เนชั่น

เนชั่น

เนชั่น

เนชั่น

ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ภัทราพร ตั๊นงาม-ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เนชั่น ขาย ม.เนชั่น - NOW26 ปรับโครงสร้าง - เดินหน้าธุรกิจหลัก อัปเดตล่าสุด 20 ธันวาคม 2560 เวลา 16:14:04 4,203 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP