ตลาดประชารัฐ มีที่ไหนบ้าง ลงทะเบียนร่วมโครงการอย่างไร อยากมีพื้นที่ขายของเช็กเลย !

ตลาดประชารัฐ
ภาพจาก SONTAYA CHAISAMUTR/Shutterstock

          ตลาดประชารัฐ เปิดให้พ่อค้า-แม่ค้า เกษตรกร ร้านอาหาร ที่ต้องการพื้นที่ขายสินค้าลงทะเบียนแล้ว จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ใครอยากจะสมัครเข้าร่วมตลาดประชารัฐเช็กข้อมูลก่อนเลย

          เปิดให้ลงทะเบียนจับจองพื้นที่ค้าขายกันแล้วสำหรับ "ตลาดประชารัฐ" โครงการที่ช่วยเหลือให้พ่อค้า-แม่ค้า ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม มีผู้เดินทางมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน เพราะไม่รู้ว่าต้องสมัครที่ไหน อย่างไรบ้าง กระปุกดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดประชารัฐมาฝาก เพื่อจะได้รีบไปลงทะเบียนกัน เพราะตลาดประชารัฐ จะเปิดให้ลงทะเบียนถึงแค่วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะ 


ตลาดประชารัฐ คืออะไร ?

          "ตลาดประชารัฐ" เป็นนโยบายส่งเสริมของรัฐบาลที่ต้องการให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ พร้อม ๆ กับพัฒนาพื้นที่ตลาดเดิม เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หาบเร่แผงลอย วิสาหกิจชุมชน หรือร้านอาหาร รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายอีกด้วย


ตลาดประชารัฐ มีที่ไหนบ้าง ?

          ตลาดประชารัฐ ได้จัดสรรพื้นที่ขายสินค้าไว้ให้กับประชาชนมากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งตลาดเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ตลาดประชารัฐ Green Market


ตลาดประชารัฐ

          เป็นการเปิดพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิม โดยเน้นเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 800 ราย ให้เข้ามาขายสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

          พื้นที่ดำเนินการ : มีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และตลาดลำพูน จังหวัดลำพูน

          สินค้าที่จำหน่าย :
          - อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ สัดส่วน 50%

          - อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย สัดส่วน 30%

          - สินค้าอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ สัดส่วน 20%

2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้


ตลาดประชารัฐ

          เน้นบริหารจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ด้วยการเพิ่มพื้นที่และวันดำเนินการ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร และหาบเร่แผงลอย นำสินค้ามาขาย ซึ่งมีเป้าหมายจะเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 21,000 ราย

          พื้นที่ดำเนินการ : ทั้งหมด 2,155 แห่ง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่เอกชน ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

          สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าเกษตร OTOP และสินค้าอุปโภคบริโภค

3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐ

          เน้นขายสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดการภายในของตลาดที่มีเดิม ด้วยการลดค่าเช่า เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรนำผลผลิตของตัวเองออกมาขายได้มากขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ถึง 40,000 ราย

          พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาดเอกชนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 3,822 แห่ง

          สินค้าที่จำหน่าย :  ผลผลิตทางการเกษตร, อาหารท้องถิ่น, สินค้าแปรรูป และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข

ตลาดประชารัฐ

          มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่ค้าขาย โดยมีแผนจะเปิดตลาดทั้งหมด 14 แห่งในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับกลุ่มผู้ค้ารายใหม่กว่า 10,000 ราย

          พื้นที่ดำเนินการ :  ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม, หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง, บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี และพื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 60)

          สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ รวมทั้งสินค้า OTOP

5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

ตลาดประชารัฐ

          ตลาดเฉพาะกิจที่มีไว้สำหรับขายสินค้าที่มีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัด ตามประเพณีสำคัญ หรือช่วงฤดูกาลต่าง ๆ  คาดจะเพิ่มผู้ค้ารายใหม่ได้ประมาณ 15,000 ราย จากตลาดทั้งหมด 76 แห่ง

          พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอำเภอ สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และสถานที่ท่องเที่ยว ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะจัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง

          สินค้าที่จำหน่าย : สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโดดเด่นในพื้นที่/ของดีจังหวัด และสินค้าล้นตลาดเพื่อช่วยเกษตรกรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน

6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade


ตลาดประชารัฐ

          โดยการเพิ่มพื้นที่ตลาดในห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าไปขาย ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการกว่า 3,800 ราย ให้สามารถเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น

          พื้นที่ดำเนินการ : ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 76 จังหวัดทั่วประเทศอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

          สินค้าที่จำหน่าย: ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นตามข้อตกลงของห้างสรรพสินค้า

7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.


ตลาดประชารัฐ

          เป็นการเพิ่มพื้นที่ขายสินค้าให้ผู้ค้ารายใหม่กว่า 1,500 ราย บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณหน้า ธ.ก.ส. ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 152 แห่ง และบริเวณหน้าอาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ อีก 1 แห่ง

          สินค้าที่จำหน่าย: 

          - พืชผัก สินค้าหรือผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาลของพื้นที่ โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี
          - สินค้าที่มีชื่อเสียงของพื้นที่ สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัด
          - สินค้าที่ส่วนงานราชการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่
          - สินค้าที่มีปัญหาเรื่องราคาหรือการตลาด
          - สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวงพาณิชย์
          - สินค้าแปลกหรือมีชื่อเสียงจากจังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียง
          - อาหารและเครื่องดื่ม
          - สินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.

8. ตลาดประชารัฐต้องชม


ตลาดประชารัฐ

          เป็นการส่งเสริมตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชม สร้างผู้ค้ารายใหม่กว่า 3,000 ราย

          พื้นที่ดำเนินการ : ตลาดชุมชน ตลาดน้ำ ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมด 151 แห่งทั่วประเทศ และจะเพิ่มอีก 77 แห่งในปี 2561

          สินค้าที่จำหน่าย: สินค้าเกษตร, อาหารปรุงสำเร็จ, สินค้า OTOP และสินค้า Handmade 

9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ตลาดประชารัฐ

          เป็นการส่งเสริมตลาดสินค้าวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน ตั้งเป้าจะมีผู้ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ราย

          พื้นที่ดำเนินการ : ถนนคนเดินทั้งหมด 76 แห่ง ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 

          สินค้าที่จำหน่าย: สินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า ผ้าพื้นเมือง งานฝีมือของใช้ต่าง ๆ


ตลาดประชารัฐ ลงทะเบียนสมัครยังไง ?

          สำหรับใครที่สนใจเข้าไปขายสินค้าในตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท สามารถไปลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

          - ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต ทุกเขต
         
          - ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ทั่วประเทศ


          โดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น แต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมสินค้าของผู้ค้าแต่ละรายว่ามีความเหมาะสมกับตลาดประเภทต่าง ๆ หรือไม่ เพื่อนำมาจัดพื้นที่ค้าขายสินค้าให้มีความเหมาะสม

ตลาดประชารัฐ


ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

          1. ต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่กำกับตลาดได้กำหนดไว้

          2. ต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย

          3. ต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ ที่ตัวเองอาศัยอยู่จริง

          4. ต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่ส่วนราชการกำหนดไว้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

          5. ต้องเข้ามาขายสินค้าด้วยตัวเอง และปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขของตลาด


ตลาดประชารัฐ เปิดขายของเมื่อไหร่ ?


          ตลาดประชารัฐ จะเริ่มเปิดดำเนินการให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า เข้าไปจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

         
          ใครที่กำลังมองหาพื้นที่ หรือทำเลดี ๆ ในการขายสินค้าอยู่ละก็ อย่ารอช้ารีบไปลงทะเบียนตลาดประชารัฐได้เลย โดยขอย้ำอีกครั้งว่าตลาดประชารัฐจะเปิดรับสมัครถึงแค่วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะ ใครมัวแต่ช้าอยู่ระวังจะพลาดโอกาสดี ๆ ไปแบบไม่รู้ตัว


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
ตลาดประชารัฐ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตลาดประชารัฐ มีที่ไหนบ้าง ลงทะเบียนร่วมโครงการอย่างไร อยากมีพื้นที่ขายของเช็กเลย ! โพสต์เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:54:20 31,953 อ่าน
TOP