กางรายละเอียด จ่ายเบี้ยประกันสังคมมากขึ้น จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง ?!

สิทธิประกันสังคม

          ประกันสังคม หากจะปรับเพดานฐานเงินเดือนเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น 20,000 บาทจริง มีเงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเท่าไหร่ แล้วได้สิทธิประกันสังคมอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง มาเช็กกันเลย

          เป็นประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรง สำหรับการปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ด้วยการเตรียมที่จะปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างเงินประกันสังคมเป็น 20,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท นั่นหมายความว่าผู้ที่มีอัตราเงินเดือนในแต่ละช่วงจะถูกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันเป็นจำนวนมาก จนสำนักงานประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุผลและรายละเอียดของประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า เงินสมทบที่จ่ายเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น

          กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมรายละเอียดของการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมรูปแบบใหม่ มาแจกแจงให้ทราบกันว่า หากอัตราเงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายสมทบเท่าไหร่ แล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้เพิ่มขึ้นหากสำนักงานประกันสังคมจะปรับเพดานฐานเงินเดือนเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจริง มาตรวจสอบกันเลย

สิทธิประกันสังคม

ประกันสังคมปรับใหม่ ต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ ?

          ตามปกติแล้วเงินสมทบประกันสังคมจะเก็บที่ 5% ของอัตราเงินเดือน โดยมีฐานเงินเดือนต่ำสุดคือ 1,650 บาท สูงสุดที่ 15,000 บาท จึงทำให้ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยประกันสังคมสูงสุดจึงอยู่ที่ 750 บาท/เดือน ขณะที่แนวคิดการเก็บเงินสมทบแบบใหม่นั้น จะเพิ่มเพดานอัตราเงินเดือนสูงสุดเป็น 20,000 บาท นั่นแสดงว่าจะทำให้เพดานการเก็บเบี้ยประกันสังคมเพิ่มตามไปด้วยเป็น 1,000 บาท โดยการเก็บเงินสมทบประกันสังคมแบบใหม่ จะเก็บที่อัตรา 5% เท่าเดิม ซึ่งคิดตามฐานเงินเดือนตามนี้

          - เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จ่ายสบทบเท่าเดิม สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

          - เงินเดือน 16,000 บาท จ่ายสมทบ 800 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 17,000 บาท จ่ายสมทบ 850 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 18,000 บาท จ่ายสมทบ 900 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 19,000 บาท จ่ายสมทบ 950 บาท/เดือน

          - เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จ่ายสมทบสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน 

สิทธิประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมปรับใหม่ นายจ้างต้องสมทบเพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

          คำถามต่อมาที่หลายคนสงสัย คือ ถ้ามีการเก็บเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้น แล้วนายจ้างต้องเพิ่มเงินสมทบด้วยหรือไม่ ซึ่งนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ก็ออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วว่า ตามกฎหมายจะต้องเพิ่มเงินสมทบด้วยกันทั้งหมด เช่น หากผู้ประกันตนเงินเดือน 20,000 บาท ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคม 1,000 บาท นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาทด้วยเหมือนกัน
 

สิทธิประกันสังคม ที่จะเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง ?


          ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่าย 5% ของเงินเดือนนั้น จะถูกแบ่งสำหรับคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

          1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จำนวน 1.5%

          2. ประกันการว่างงาน 0.5%

          3. กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ จำนวน 3%

          เพราะฉะนั้นการที่เราส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้เพิ่ม ประกอบด้วย เงินชราภาพ, เงินชดเชยในกรณีทุพพลภาพ, เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น, เงินขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย, เงินสงเคราะห์บุตร, เงินว่างงาน รวมทั้งเงินกรณีเสียชีวิต

สำหรับสิทธิประกันสังคม ที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีดังนี้

          1. เงินขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน มีสิทธิเบิกประกันสังคมเพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากเดิมที่ได้ 7,500 บาท

          2. เงินสงเคราะห์คลอดบุตรเพิ่มเป็น 30,000 บาท บวกค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท จากเดิม ได้รับ 22,500 บาท บวกค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท

          3. เงินชดเชยทุพพลภาพรุนแรงได้รับตลอดชีวิต จะเพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน จากเดิมได้รับ 7,500 บาท

          4. กรณีว่างงาน จากการลาออกตามกฎหมาย เพิ่มเป็น 6,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เดือนละ 4,500 บาท

          5. กรณีว่างงาน เนื่องจากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย ได้รับเงินชดเชยเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน จากเดิมที่ได้เดือนละ 7,500 บาท

          6. เงินชราภาพ หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้เพิ่มเป็นเดือนละ 4,000 บาท จากเดิมได้เดือนละ 3,000 บาท

          7. กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท แล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นตามเพดานอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยถ้าส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนแต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน แต่ถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน เช่น ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 120 เดือน ก็จะได้เงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท จากเดิมที่ได้เพียง 90,000 บาท

          ส่วนหากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท จากเดิมไม่เกิน 30,000 บาท

สิทธิประกันสังคม
 
เก็บเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

          จากข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560 แนวคิดการปรับเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม ได้ผ่านคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว จากการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งกว่า 80% เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ส่วนขั้นตอนต่อไป จะเป็นการพิจารณาของกระทรวงแรงงานเพื่อออกประกาศเป็นกฎกระทรวง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อที่จะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในช่วงต้นปี 2561 และคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ในปี 2561

          อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องเก็บเงินเข้ากองทุนสูงสุด 1,000 บาทนั้น เป็นการเตรียมการที่หารือกันมานานแล้วกว่า 15 ปี ซึ่งกำลังหาทางทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น และรัฐบาลจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

          จะเห็นว่าแม้การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันสังคม จะทำให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีภาระมากขึ้นจากเงินสมทบที่ต้องจ่าย แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็จะพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ข้อเสียซะทีเดียว เพราะทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นหลักค้ำประกันชีวิตในอนาคตของเรา ๆ ทุกคนนั่นเอง และสำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคม www.facebook.com/ssofanpage โทร. 1560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กางรายละเอียด จ่ายเบี้ยประกันสังคมมากขึ้น จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง ?! โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16:04:35 21,946 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กางรายละเอียด จ่ายเบี้ยประกันสังคมมากขึ้น จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง ?! ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP