กางรายละเอียด จ่ายเบี้ยประกันสังคมมากขึ้น จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง ?!

          ประกันสังคม หากจะปรับเพดานฐานเงินเดือนเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น 20,000 บาทจริง มีเงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเท่าไหร่ แล้วได้สิทธิประกันสังคมอะไรเพิ่มขึ้นบ้าง มาเช็กกันเลย

เพิ่มเงินประกันสังคม

          เป็นประเด็นที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรง สำหรับการปรับเพิ่มเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ด้วยการเตรียมที่จะปรับเพิ่มเพดานค่าจ้างเงินประกันสังคมเป็น 20,000 บาท จากเดิม 15,000 บาท นั่นหมายความว่าผู้ที่มีอัตราเงินเดือนในแต่ละช่วงจะถูกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันเป็นจำนวนมาก จนสำนักงานประกันสังคมต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุผลและรายละเอียดของประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า เงินสมทบที่จ่ายเพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น

          กระปุกดอทคอมจึงได้รวบรวมรายละเอียดของการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมรูปแบบใหม่ มาแจกแจงให้ทราบกันว่า หากอัตราเงินเดือนเท่านี้ ต้องจ่ายสมทบเท่าไหร่ แล้วมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้เพิ่มขึ้นหากสำนักงานประกันสังคมจะปรับเพดานฐานเงินเดือนเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนจริง มาตรวจสอบกันเลย


สิทธิประกันสังคม

ประกันสังคมปรับใหม่ ต้องจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ ?

          ตามปกติแล้วเงินสมทบประกันสังคมจะเก็บที่ 5% ของอัตราเงินเดือน โดยมีฐานเงินเดือนต่ำสุดคือ 1,650 บาท สูงสุดที่ 15,000 บาท จึงทำให้ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยประกันสังคมสูงสุดจึงอยู่ที่ 750 บาท/เดือน ขณะที่แนวคิดการเก็บเงินสมทบแบบใหม่นั้น จะเพิ่มเพดานอัตราเงินเดือนสูงสุดเป็น 20,000 บาท นั่นแสดงว่าจะทำให้เพดานการเก็บเบี้ยประกันสังคมเพิ่มตามไปด้วยเป็น 1,000 บาท โดยการเก็บเงินสมทบประกันสังคมแบบใหม่ จะเก็บที่อัตรา 5% เท่าเดิม ซึ่งคิดตามฐานเงินเดือนตามนี้

          - เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท จ่ายสบทบเท่าเดิม สูงสุดไม่เกิน 750 บาท

          - เงินเดือน 16,000 บาท จ่ายสมทบ 800 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 17,000 บาท จ่ายสมทบ 850 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 18,000 บาท จ่ายสมทบ 900 บาท/เดือน

          - เงินเดือน 19,000 บาท จ่ายสมทบ 950 บาท/เดือน

          - เงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จ่ายสมทบสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน 

สิทธิประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ประกันสังคมปรับใหม่ นายจ้างต้องสมทบเพิ่มขึ้นหรือไม่ ?

          คำถามต่อมาที่หลายคนสงสัย คือ ถ้ามีการเก็บเงินสมทบประกันสังคมเพิ่มขึ้น แล้วนายจ้างต้องเพิ่มเงินสมทบด้วยหรือไม่ ซึ่งนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ก็ออกมายืนยันเรื่องนี้แล้วว่า ตามกฎหมายจะต้องเพิ่มเงินสมทบด้วยกันทั้งหมด เช่น หากผู้ประกันตนเงินเดือน 20,000 บาท ต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคม 1,000 บาท นายจ้างก็ต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มเป็น 1,000 บาทด้วยเหมือนกัน
 

สิทธิประกันสังคม ที่จะเพิ่มขึ้นมีอะไรบ้าง ?


          ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเงินประกันสังคมที่เราจ่าย 5% ของเงินเดือนนั้น จะถูกแบ่งสำหรับคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

          1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ เสียชีวิต จำนวน 1.5%

          2. ประกันการว่างงาน 0.5%

          3. กรณีสงเคราะห์บุตร และชราภาพ จำนวน 3%

          เพราะฉะนั้นการที่เราส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากความคุ้มครองต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้เพิ่ม ประกอบด้วย เงินชราภาพ, เงินชดเชยในกรณีทุพพลภาพ, เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น, เงินขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย, เงินสงเคราะห์บุตร, เงินว่างงาน รวมทั้งเงินกรณีเสียชีวิต

สำหรับสิทธิประกันสังคม ที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีดังนี้

          1. เงินขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องหยุดงานเกิน 30 วัน มีสิทธิเบิกประกันสังคมเพิ่มเป็น 10,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากเดิมที่ได้ 7,500 บาท

          2. เงินสงเคราะห์คลอดบุตรเพิ่มเป็น 30,000 บาท บวกค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท จากเดิม ได้รับ 22,500 บาท บวกค่าคลอดครั้งละ 13,000 บาท

          3. เงินชดเชยทุพพลภาพรุนแรงได้รับตลอดชีวิต จะเพิ่มเป็น 10,000 บาท/เดือน จากเดิมได้รับ 7,500 บาท

          4. กรณีว่างงาน จากการลาออกตามกฎหมาย เพิ่มเป็น 6,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เดือนละ 4,500 บาท

          5. กรณีว่างงาน เนื่องจากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ได้ทำผิดตามกฎหมาย ได้รับเงินชดเชยเพิ่มเป็นเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน จากเดิมที่ได้เดือนละ 7,500 บาท

          6. เงินชราภาพ หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้เพิ่มเป็นเดือนละ 4,000 บาท จากเดิมได้เดือนละ 3,000 บาท

          7. กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท แล้วจะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มขึ้นตามเพดานอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยถ้าส่งเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนแต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน แต่ถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน เช่น ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 120 เดือน ก็จะได้เงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท จากเดิมที่ได้เพียง 90,000 บาท

          ส่วนหากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท จากเดิมไม่เกิน 30,000 บาท

สิทธิประกันสังคม
 
เก็บเบี้ยประกันสังคมเพิ่ม เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

           ปัจจุบันแนวคิดการปรับเพิ่มเงินสมทบประกันสังคม ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้าง ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วถึง 12 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ยังติดปัญหาเรื่องความเข้าใจของผู้ประกันตนบางส่วนที่มีการคัดค้าน ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องเพิ่มเงินสบทบประกันสังคม เพื่อความเข้าใจร่วมกัน

           ดังนั้น สำนักงานประกันสังคม จึงทำการเปิดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมทางระบบออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าใจแนวคิดนี้ไปมากกว่าครึ่งแล้ว และหากมีผู้ประกันตนเห็นด้วยมากกว่า 80% ก็จะสามารถเดินหน้าขั้นตอนต่อไปได้ โดยการส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงานพิจารณาเพื่อออกประกาศเป็นกฎกระทรวง สำหรับบังคับใช้ต่อไป


          จะเห็นว่าแม้การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันสังคม จะทำให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีภาระมากขึ้นจากเงินสมทบที่ต้องจ่าย แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง ก็จะพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ข้อเสียซะทีเดียว เพราะทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อเป็นหลักค้ำประกันชีวิตในอนาคตของเรา ๆ ทุกคนนั่นเอง และสำหรับใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคม www.facebook.com/ssofanpage โทร. 1560

 
***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 มิถุนายน 2561


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กางรายละเอียด จ่ายเบี้ยประกันสังคมมากขึ้น จะได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มบ้าง ?! โพสต์เมื่อ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 16:04:35 49,888 อ่าน
TOP