x close

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงภาษี VAT อัตราเดิม ถึง ก.ย.61 ก่อนปรับเป็น 9% ต.ค.61


        ราชกิจจานุเบกษา เผยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คงภาษี VAT อัตราเดิม อีก 1 ปี จนถึง 30 ก.ย. 2561 ก่อนจะเริ่มอัตราใหม่ เป็น 9% ในเดือนตุลาคม 2561

        วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า สมควรปรับปรุงการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีมีดังนี้

        - 6.3% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

        - 9% สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ภาษี VATภาษี VAT


[อัปเดต] อธิบดีกรมสรรพากร ยันอย่ากังวลภาษี VAT 9% ในปี 2561 ชี้เป็นเทคนิคในการเขียน ทำกันมาทุกรัฐบาลเกิน 20 ปี ก่อนปรับเหลือ 7 %

          ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกระปุกดอทคอม ชี้แจงว่า การที่มีการระบุว่า ในปี 2561 จะเก็บภาษี ร้อยละ 9 เป็นเทคนิคในการเขียนกฎหมาย ซึ่งทุกรัฐบาลตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ต่างมีการเขียนไว้แบบนี้ และเมื่อถึงเวลาจริง ๆ เชื่อว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้คงอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่งเมื่อไปบวกกับภาษีท้องถิ่นก็จะเป็นร้อยละ 7 เหมือนเดิม 

           อธิบดีกรมสรรพากร อธิบายอีกว่า เดิมทีประมวลรัษฎากรออกมาเมื่อปี 2534 ได้กำหนดให้เพดานการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 แต่หลังจากนั้นในทุก ๆ ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2535 ก็จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาคงไว้ที่ 6.3% เหมือนเดิม ยกเว้นปี 2540 ที่มีการขยับขึ้นภาษีมูลราคาเพิ่มไปเป็น 10% ในช่วงสั้น ๆ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟ แต่ต่อมาก็มีการต่อรองและลดลงมาเหลือ 6.3% เหมือนเดิมนั่นเอง

[อัปเดต] ครม. ประกาศ ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี ถึง กันยายน 2562 

          อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบให้ขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ในอัตรา 6.3% (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรืออัตรา 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 จากเดิมที่จะครบระยะเวลาปรับลด VAT ในวันที่ 30 กันยายน 2561 

          สำหรับการขยายเวลาการจัดเก็บ VAT ที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี จะช่วยลดภาระค่าครองชีพ และกระตุ้นการบริโภคของประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจที่จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ ก็จะเกิดความชัดเจนในเรื่องอัตราภาษี ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจอีกด้วย***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคงภาษี VAT อัตราเดิม ถึง ก.ย.61 ก่อนปรับเป็น 9% ต.ค.61 อัปเดตล่าสุด 11 กันยายน 2562 เวลา 10:39:01 410,272 อ่าน
TOP